Serviciul German pentru Schimburi Academice (DAAD) pune la dispoziție burse de studiu pentru anul universitar 2017-2018. Sunt finanțate stagii de cercetare în cadrul universitaților din Germania, fiind oferite burse pentru doctoranzi și tineri cercetători, cadre didactice universitare și cercetători.

În anul universitar 2017-2018 puteți candida la unul dintre următoarele programe de burse:

Burse de cercetare pentru doctoranzi și tineri cercetători – Burse de lungă durată

Bursele oferă doctoranzilor și tinerilor cercetători posibilitatea de a efectua un stagiu de cercetare sau de perfecţionare în Germania. Oferta de finanțare se adresează diferitelor etape de calificare sau trepte din carieră. Bursele încurajează schimbul de experiență între colegi și formarea de rețele profesionale de specialitate.

Obiectivul principal al acestui program este sprijinirea proiectelor de cercetare din cadrul unui stagiu de doctorat.

Mai multe informații pot fi consultate aici.

Burse de cercetare pentru doctoranzi și tineri cercetători – Burse de scurtă durată

Bursele oferă doctoranzilor și tinerilor cercetători posibilitatea de a efectua un stagiu de cercetare sau de perfecţionare în Germania. Oferta de finanțare se adresează diferitelor etape de calificare sau trepte din carieră. Bursele încurajează schimbul de experiență între colegi și formarea de rețele profesionale de specialitate.

Obiectivul principal al acestui program este sprijinirea proiectelor de cercetare din cadrul unui stagiu de doctorat.

Mai multe informații pot fi consultate aici.

Burse de cercetare pentru un doctorat în Germania

Bursele oferă doctoranzilor și tinerilor cercetători posibilitatea de a efectua un stagiu de cercetare sau de perfecţionare în Germania. Oferta de finanțare se adresează diferitelor etape de calificare sau trepte din carieră. Bursele încurajează schimbul de experiență între colegi și formarea de rețele profesionale de specialitate.

Obiectivul principal al acestui program este finanțarea unui stagiu complet de doctorat în Germania.

Mai multe informații pot fi consultate aici.

Stagii de cercetare pentru cadre didactice și cercetători

Bursele DAAD oferă cercetătorilor străini posibilitatea unui stagiu de cercetare sau de perfecționare în Germania. Oferta de finanțare se adresează diferitelor etape de calificare sau trepte din carieră.

Obiectivul principal al acestui program este sprijinirea stagiilor de cercetare de scurtă durată în vederea schimbului de experiență între colegi și a formării de rețele profesionale de specialitate.

Mai multe informații pot fi consultate aici.

Program de reinvitare pentru foști bursieri

Bursele DAAD oferă posibilitatea de a efectua un stagiu de cercetare sau de perfecționare în Germania. Oferta de finanțare se adresează diferitelor etape de calificare sau trepte din carieră.

Obiectivul principal al acestui program este de a sprijini foștii bursieri, membri ai unui rețele internaționale de Alumni DAAD, în efectuarea de stagii de cercetare și de lucru în Germania. În același timp se dorește menținerea contactelor existente cu Germania.

Mai multe informații pot fi consultate aici.

Burse pentru artiști si arhitecți – Stagii de lucru pentru cadre didactice universitare

Bursele DAAD oferă cercetătorilor străini și artiștilor posibilitatea unui stagiu de perfecționare în Germania. Oferta de finanțare se adresează diferitelor etape de calificare sau trepte din carieră.

Obiectivul principal al acestui program este sprijinirea cooperărilor din domeniul artistic cu instituții-gazdă din Germania.

Mai multe informații pot fi consultate aici.

Mai multe informații despre diferitele posibilități de finanțare prin intermediul burselor DAAD pot fi consultate aici.

Pin It on Pinterest

Share This