La începutul lunii octombrie a fost lansat un nou volum din colecţia Cercetări asupra Limbii Germane din Europa Centrală, de Est şi de Sud-est (Forschungen zur deutschen Sprache in Mittel-, Ost- und Südosteuropa – FZDiMOS), editat de Ioan Lăzărescu, Hermann Scheuringer și Max Sprenzinger. După două apariţii la Editura Karl Stutz din Passau, seria de studii şi monografii lingvistice a apărut de această dată la prestigioasa Editură Friedrich Pustet din Regensburg, Germania.

Volumul a apărut sub auspiciile centrului de studii afiliat Facultăţii de Ştiinţe Literare, Lingvistice şi Culturale din cadrul Universităţii din Regensburg, care a fost înfiinţat în anul 2006. În anul 2013, conducerea acestui centru a fost preluată de prof. dr. Hermann Scheuringer, căruia i-a reuşit reorganizarea din temelii a acestuia, fiind susţinut de un Comitet de Conducere, din rândurile căruia face parte şi prof. univ. dr. Ioan Lăzărescu de la Departamentul de Limbi şi Literaturi Germanice a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din cadrul Universităţii din Bucureşti. Centrul desfăşoară în prezent o bogată activitate oglindită în numeroase proiecte de cercetare de anvergură, organizări de congrese, conferinţe şi simpozioane cu participare internaţională, editări de lucrări ştiinţifice, promovarea de tineri cercetători şi facilitarea de schimburi academice şi mobilităţi între diferite universităţi.

Prezentul volum are 324 de pagini şi se prezintă sub un aspect grafic de excepţie, cu o copertă cartonată şi o supracopertă bicoloră pe fond galben. Volumul este dedicat cu preponderenţă specificităţilor lexico-gramaticale ale varietăţii limbii germane vorbită de secole pe teritoriul ţării noastre. El însumează 22 de studii, dintre care 8 ale unor cadre didactice ale Universităţii din Bucureşti. Alţi 3 autori sunt absolvenţi ai Şcolii Doctorale Limbi şi Identităţi Culturale din cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine.

Printre autori se numără şi cercetători din alte centre universitare şi institute de cercetare care tratează diferite aspecte ale limbii germane din perspectiva lingvisticii variaţionale şi de contact, bunăoară de la Filiala din Sibiu a Academiei Române, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea de Nord din Baia Mare, Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Academia de Studii Economice din Bucureşti, dar şi de la universităţile din Heidelberg, Regensburg, Augsburg şi Leipzig din Germania, precum şi de la universitatea din Sevilla din Spania.

Pin It on Pinterest

Share This