A fost lansat apelul la contribuții pentru Conferința Națională (Anti)Natură și (Post)Umanism, organizată de UNARTE București, în parteneriat cu Facultatea de Filosofie a Universității din București. Desfășurată sub egida proiectului D PLATFORM – Instrument cultural și portal interdisciplinar dedicat arealului dunărean, (COD: PN-II-RU-TE-2014-4-2601), conferința va fi găzduită de Facultatea de Filosofie a Universității din București, în data de 7 decembrie 2016, și se adresează tinerilor cercetători, masteranzi, doctoranzi, dar și cadrelor didactice, care își desfășoară activitatea în aria științelor socio-umaniste și a artelor vizuale.

Aplicaţiile potenţialilor participanţi pot fi trimise pe adresa de email dproject.unarte@gmail.com  până pe data de 29 noiembrie 2016. Participanții vor transmite un abstract de maximum 400 de cuvinte, însoțit de titlul lucrării și o scurtă prezentare a autorului, cuprinzând informații referitoare la afilierea academică, ariile de expertiză științifică și principalele publicații/activități în domeniu. Confirmarea rezultatelor se va face pe 1 decembrie 2016, iar publicarea programului pe 2 decembrie 2016.

Organizatorii conferinței sunt prof. dr. Constantin Aslam (UNARTE), conf. dr. Cristian Iftode (Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie), lect. dr. Raluca Oancea (UNARTE), drd. Oana Șerban (Universitatea din București, Facultatea de Filosofie).

Într-o epocă marcată de funcționalitate și antropocentrism, o analiză a impactului tehnicii asupra naturii, a posibilităților de reașezare a umanului în mai amplul perimetru al viului se dovedește utilă. Această renegociere presupune un proces complex, cu multiple fațete. Dacă revoluția industrială aduce, odată cu celebrarea tehnicului și a mașinii, o tot mai semnificativă tendință de dominare a naturalului, de reducere a acestuia la statutul unei simple resurse infinit exploatabile, ca situare a individului anti-natură, perioada post-industrială va presupune, odată cu deplasarea focusului de la cuplul utilaj-matriță către abstracta și dematerializata informație, o contraofensivă a naturii care înghite fabrici părăsite și obiective industriale decăzute din funcționalitate.

Toate acestea trebuie citite prin filtrul post-umanului ca nouă condiție ce încheie seria prefixelor post, deschisă de post-modernitate și continuată de: post-colonialism, post-industrial, post-comunism, post-feminism etc Fie că se referă la discursul pragmatic din zona roboticii și a biogeneticii, fie la discursul critic de retrogradare a disciplinelor umaniste și chestionare a statutului și valorii teoriei în sine, fie la reconsiderarea conceptului de om dincolo de zona genului și a speciei, postumanul ridică întrebări fundamentale. Printre acestea: modul în care știința și dezvoltările tehnologice contemporane facilitează dizolvarea dualității natură-cultură, a opoziției dintre ceea ce este dat și ceea ce este construit. Se dezbate de asemenea înlocuirea poziției moderniste, antropocentrice cu una de echidistanță, de egală valorizare a regnului animal sau vegetal.

Conferința propune o dezbatere interdisciplinară asupra acestor subiecte, în dinamica lor înainte și după determinările anti și post, observând maniera în care aceste  noi poziționări teoretice vor marca în egală măsură spectrul socio-politic cât și cel artistic.

Mai multe detalii despre Conferința Națională (Anti)Natură și (Post)Umanism se pot consulta aici. Programul conferinței poate fi consultat aici.

Pin It on Pinterest

Share This