A apărut la Editura Universității din București volumul Populismul, retorica și reprezentarea politică – noile provocări democratice, semnat de conf. univ. dr. Camil-Alexandru Pârvu.

Teza centrală a acestui volum este aceea că dificultățile actuale din știința și teoria politică în a prezenta în mod adecvat o perspectivă solidă asupra populismului nu provin dintr-o disponibilitate sau integrare insuficientă a datelor empirice. De ani de zile, abordarea standard a populismului a fost aceea de a-l trata ca o patologie a democrației. Populismul este un termen care are drept scop să descrie un set de fenomene politice care devin din ce în ce mai relevante pentru politica contemporană.

Volumul este structurat în 3 părți: prima parte analizează diversele strategii teoretice din științele sociale destinate să ocolească problema centrală a studiilor despre populism-insuficiența esențială a noțiunii sale principale. De aceea, forma principală pe care populismul o are în studiile politice astăzi este populismul ca un sindrom al democrației. Aceste capitole explică în detaliu dificultățile caracteristice cu care se confruntă diverse eforturi analitice care au drept scop să izoleze și să facă relevantă o definiție corespunzătoare a populismului.

Abordările populismului ca o patologie a democrației presupun un obiect stabil – democrația liberală. Populismul poate fi înțeles ca o deviație patologică de la un sindrom sau chiar un simptom al unei alte boli a democrației.

Partea a doua examinează evoluția și structura teoriilor politce concentrate pe idealul de deliberare publică și de justificare politică rațională. Emergența unor reprezentări alternative care repun în discuție sensul și rolul retoricii în politică reprezintă o evoluție binevenită, care a provocat vii dezbateri.

Ultima partea examinează două provocări emergente ale teoriilor canonice ale reprezentării politice. Rolul expertizei științifice în setările reprezentative este obiectul unei dezbateri  în curs în studiile de știință și tehnologie.

Populismul și retorica au fost greșit interpretate în mod sistematic în cadrul științei politice și a teoriei politice. Teza centrală a acestui volum este că ambele eșecuri nu sunt accidentale – ele sunt în schimb rezultate tipice ale unei anumite predilecții în cadrul literaturii curente pentru a înlocui obiectul, definiția și registrul analitic al populismului și al retoricii, prin invocarea unui set de obiecte teoretice presupuse stabile și necontroversate: democrația liberală, deliberările raționale și forme univoce de reprezentare politică.

Camil-Alexandru Pârvu este profesor la Facultatea de Științe Politice a Universității din București și director al Centrului de Cercetare Fundamenta Politica al Universității din București. Camil-Alexandru Pârvu predă cursuri de justiție globală, egalitate socială și istoria ideilor politice.

Mai multe detalii despre volumul Populismul, retorica și reprezentarea politică – noile provocări democratice de Camil-Alexandru Pârvu, dar și despre cărțile publicate la Editura Universității din București pot fi consultate aici.

Pin It on Pinterest

Share This