La Editura Universității din București a apărut volumul colectiv Aspecte ale metodei fenomenologice, editat sub coordonarea lui Bogdan Mincă, Remus Breazu și Iulian Apostolescu.

Volumul cuprinde lucrările prezentate la colocviul Fenomenologia între metodă și tehnică organizat în luna mai 2013 la Facultatea de Filosofie a Universității din București. El reunește mai multe lucrări grupate în jurul aceluiași nucleu – abordarea multiplelor aspecte ale metodei fenomenologice, așa cum apar ele în operele unora dintre cei mai  mari gânditori.

Volumul urmărește să descrie pas cu pas dezvoltarea în timp a curentului fenomenologic. El face apel la ideile filosofice apărute în scrierile unor autori celebri precum Franz Brentano, Edmond Husserl, Platon, Roland Barthes, Maurice Merleau-Ponty, Martin Heidegger, Jacques Derrida și alții.

În cuprinsul cărții se regăsesc lucrări ale căror titluri sintetizează problematica analizată. Se vor regăsi, în acest fel, scrieri intitulate astfel: Descrierea ca metodă a psihologiei empirice, De la Husserl la Merleau-Ponty; Note despre lumea vieții, Aspecte ale prealabilului în metoda dialectică: câteva pagini din Sofistul și comentariile lui Heidegger, Critica fenomenologiei heideggeriene în Du dialogue intérieur.

Prin lucrările cuprinse în volum se urmărește o abordare cât mai largă a problematicii reprezentate de metoda fenomenologică. Conținutul vizează unghiuri diferite de abordare, discutându-se, printre altele, cele cinci momente metodice fundamentale ale psihologiei descriptive la Franz Brentano, problema reducției la Husserl, relația dintre metoda fenomenologică (reducția) și tehnica fenomenologică la Husserl, conceptul husserlian de lume a vieții cu modelul fenomenologic propus de Merleau-Ponty, perspectiva lui M. Heidegger cu cea a lui Roland Barthes asupra discursului, viziunea lui Heidegger asupra reducției fenomenologice husserliene.

Articolele cuprinse în volum sunt completate la final de bibliografii care pot constitui un punct de plecare în studiul aprofundat al temelor abordate.

Autorii care au contribui la realizarea volumului Aspecte ale metodei fenomenologice sunt: Ion Tănăsescu, Cristian Mladin, Andrei Simionescu-Panait, Iulian Apostolescu, Alexandru Bejinariu, Raluca Bujor, Remus Breazu, Ioan Dragoi.

Cartea poate fi achiziționată de la Librăria Universității din București (Bd. Regina Elisabeta, nr. 4-12) sau online de pe site-ul Editurii Universității din București aici.

Pin It on Pinterest

Share This