A apărut la Editura Universității din București cartea „Biserica și bisericile”, scrisă de Sorin Șelaru, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din București. Cele 259 de pagini ale volumului sunt structurate în două părți: Eclesiologia de tip sobornost, respectiv Eclesiologia euharistică, care prezintă cele două perspective eclesiologice complementare cu impact deosebit în întreaga teologie creştină: eclesiologia de tip „sobornist” şi eclesiologia euharistică.

Lucrarea este un studiu teologic care abordează unele dintre temele majore în eclesiologie, precum diversitatea și comunicarea eclesială, catolicitatea, sobornicitatea și unitatea Bisericii, localitatea și universalitatea Bisercii, sinodalitatea și primatul, autoritatea în Biserică. Aceste teme tratează probleme circumscrise secolului al XX-lea, dar care sunt actuale și astăzi în cadrul dialogului intercreștin.

Prima parte începe cu explicarea termenului „sobornost” și continuă cu evoluția generală a noțiunii, corectarea ideii de „sobornost” a slavofililor. Aici Sorin Șelaru prezintă concepte teoretice cu privire la Biserică și la unele modele eclesiologice, oferind la sfârșitul primei părți o serie de concluzii care clarifică și mai bine studiul. Conform autorului, „eclesiologia de tip sobornost exprimă o viziune asupra Bisericii ca viață în unitate și libertate, viață în dragoste, îmbinând într-un mod interesant unitatea, catolicitatea și sinodalitatea Bisericii”.

A doua parte explică termenul de „euharistie”, apelând la unii autori precum Karl Barth sau K. Ware pentru a oferi cea mai bună explicație: euharistia nu mai este considerată ca fiind doar una dintre Tainele Bisericii, ci ca Taina Bisericii prin excelență. Printre subtemele pe care le dezvoltă aici se numără: intercondiționarea dintre comuniunea euharistică și comuniunea eclesială în cadrul dialogului ecumenic, relația dintre local și universal în eclesiologie, tensiunea dintre Biserica locală și particulară.

La sfârșitul lucrării se prezintă traducerea în limba română a unor documente magisteriale romano-catolice, dar și punctul de vedere oficial al Patriarhiei Moscovei referitor la chestiunea primatului în Biserica universală.

Cele două viziuni prezentate în carte, ancorate sacramental și trinitar, constituie o indispensabilă sită ortodoxă de cernere a diferitelor concepții apusene cu privire la originea, natura  și finalitatea slujirilor eclesiale. Din acest motiv, în lucrarea de față, acestea sunt prezentate nu doar în context ortodox, cât mai ales în perspectivă interdisciplinară. Toate acestea fac din lucrarea lui Sorin Șelaru un ajutor pentru o înțelegere aprofundată și sistematică a dezvoltării moderne a eclesiologiei ortodoxe, precum și pentru o mai bună situare în contextul dialogului condus de Biserica Ortodoxă cu celelalte tradiții creștine.

Sorin Șelaru este lector universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, specialitatea: teologie dogmatică şi simbolică.

Volumul poate fi achiziționat de la Librăria Universității din București (Bd. Regina Elisabeta, nr. 4-12) sau online de pe site-ul Editurii Universității din București, aici.

Pin It on Pinterest

Share This