La Editura Universității din București a apărut volumul Călătoria cărții: itinerar în lumea informației, al cărui coordonator științific este Cristina Popescu, coordonator responsabil, Gabriel Jurubiță, și redactor responsabil Simona Fortin.

Cristina Popescu este conferenţiar universitar doctor la Catedra de Ştiinţe ale Informării şi Documentării de la Facultatea de Litere din cadrul Universității din Bucureşti. În perioada 2012-2014, Cristina Popescu a fost prodecan al Facultăţii de Litere, director executiv al Consorţiului de Achiziţie a Resurselor Electronice în România, (2010-2013) și director al cursului postuniversitar de biblioteconomie, organizat de Catedra de Ştiinţele Informării şi Documentării de la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti (2009-2013).

Călătoria cărții: itinerar prin lumea informației reunește studii relevante, care oferă o imagine actuală, cu interesante analize și concluzii, cu privire la o diversitate de teme subsumate celor două părți ale volumului: ,,Structuri info-documentare digitale și tehnologii contemporane construite în jurul cărții” și ,,Itinerarii prin lumea informației”.

Studiile publicate în prima parte a volumului de față se concentrează asupra unor subiecte tehnice precum cultura informațională, structurile info-documentare și influența acestora asupra educației estetice, cartea electronică și biblioteca digitală, dar și influența mediului electronic asupra revistelor științifice. Aceste studii sunt realizate de specialiști în calculatoare sau de bibliotecari cu înclinații tehnice. Importante contribuții au adus, însă, și cadre didactice universitare aflate în slujba cărții, precum și cercetători sociologi, muzeografi, bibliofili.

Direcțiile de studiu din partea a doua a volumului de față ,,Itinerarii prin lumea informației” vizează dimensiunea culturală a temei călătorului și a călătoriei, în sincronie și diacronie. De asemenea, partea a doua a volumului se referă și la modalitățile actuale de cercetare, de la strategii de marketing, relații publice, branding și advertising, la surse de documentare și informare de ultimă oră.

Cantitatea mare de informații, numărul imens de publicații științifice și competiția permanentă în care sunt implicate, au transformat bibliotecile în motorul dinamic al unei societăți bazate pe informare și cunoaștere. În același timp, bibliotecile se confruntă cu numeroase probleme, fiind puse în fața unor provocări nemaiîntâlnite. Reorganizarea lor sub influența schimbărilor rapide și imprevizibile impuse de explozia informațională, dar și de fenomenul globalizării, declanșat la începutul secolului XXI, a devenit o problemă de stringentă actaulitate.

Volumul Călătoria cărții: itinerar în lumea informației poate fi achiziționat de la Librăria Universității din București, (Bd. Regina Elisabeta, nr. 4-12, sector 5), sau online, de pe site-ul Editurii Universității din București aici.

Pin It on Pinterest

Share This