Miercuri, 21 decembrie 2016, a avut loc conferința de închidere a proiectului ,,CLIMAT: Managementul conflictelor în școală” la Universitatea din București (Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 35- 46, sala Petre Antonescu). Universitatea din București este partener principal al proiectului, alături de Asociația FDP – Protagoniști în educație (fosta Fundație pentru Dezvoltarea Popoarelor).

În deschiderea conferinței a luat cuvântul conf. univ. dr. Sorin Costreie, Secretar de Stat în Ministerul Educației Naționale și al Cercetării Științifice, care a remarcat faptul că în contextul unei stări conflictuale a școlii românești, rezultatele proiectului ,,CLIMAT: Managementul conflictelor în școală” pot constitui baza unor măsuri legislative viitoare în ceea ce privește îmbunătățirea climatului educațional. În ciuda proiectelor implementate în vederea reducerii abandonului școlar, rata acestuia a crescut, una din cauze fiind starea conflictuală care există în școli. Din această perspectivă, Sorin Costreie s-a arătat interesat de rezolvarea problemei abandonului școlar printr-o strategie de mediere, ca modalitate eficientă de rezolvare a conflictelor în școală.

Evenimentul a continuat prin prezentarea rezultatelor proiectului ,,CLIMAT: Managementul conflictelor în școală” de către managerul proiectului, conf. univ. dr. Violeta Rotărescu. Având o desfășurare multiregională, proiectul CLIMAT: Managementul conflictelor în școală și-a propus să dezvolte o strategie de reducere a nivelului de conflictualitate și violență în școlile românești prin promovarea unui sistem de peer-mediation la nivel național. Obiectivul central al proiectului a vizat crearea unui sistem educațional bazat pe cooperare, medierea fiind modalitatea optimă de rezolvare a conflictului.

În acest sens, s-a creat o rețea de schimb și transfer de bune practici prin consultarea factorilor implicați în reducerea conflictualității, în proiect fiind implicați consilieri, mediatori, specialiști în educație, experți în probleme ale rromilor, asistenți sociali, cadre didactice și nu în ultimul rând elevi.

Universitatea din București a organizat, în perioada 26 iulie – 11 august 2016, 4 ateliere de consultare în vederea elaborării unei strategii de gestionare a conflictelor în şcoală. La cele 4 ateliere au participat 80 de persoane, reprezentanți ai Inspectoratelor Județene și ai Centrelor Județene pentru Resurse și Asistență Educațională, precum și directori de școală și cadre didactice din mai multe județe. Cele patru ateliere au fost organizate la Piatra Neamț, Băile Herculane, Băile Felix și Sinaia.

Parcursul proiectului a inclus de asemenea un studiu amplu național referitor la fenomenologia, cauzele și prevalența conflictualității și a violenței în școlile românești (școli generale, licee, școli de arte și meserii), care a inclus metode calitative și cantitative și studii de documente.

Conf. univ. dr. Marian  Popa a prezentat o sinteză a rezultatelor studiilor cantitative referitoare la evaluarea fenomenului agresivității în mediul școlar. Raluca Tomșa, lect. univ. dr. la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, a prezentat rezultatele calitative ale studiilor demarate. Concluzia principală a acestor studii constă în faptul că victimizarea în rândul elevilor se manifestă atât verbal, social, cât și fizic.

Studiul a fost finalizat printr-un raport, care a stat la baza întocmirii a două metodologii, una pentru cadrele didactice, care cuprinde 15 documente referitoare la pașii care trebuie urmați pentru implementarea strategiei de peer-mediation în școli, iar alta pentru elevi, care cuprinde două documente, caietul elevului și caietul trainerului.

Importanța proiectului CLIMAT a constat în propunerea unei politici de reducere a violenței în școli prin mediere, furnizarea metodologiilor finale de implementare și realizarea unei ample campanii de conștientizare, atât la nivelul factorilor de decizie, cât și în instituțiile de învățământ din România.

Proiectul a fost derulat cu sprijinul financiar al Programului RO 10-CORAI, program finanțat de Granturile SEE 2009-2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Pin It on Pinterest

Share This