CEREFREA Villa Noël, în parteneriat cu Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii (CESI) al Facultății de Litere și CINETic, cu sprijinul Agenției Universitare a Francofoniei, Biroul Europa Centrală și Orientală, și al Delegației Valonia-Bruxelles la București, organizează conferința „Devenirea imaginii de la prezentarea realității la re-prezentarea realității virtuale”. Evenimentul va avea loc luni, 12 decembrie, la ora 19:00, la Villa Noël (Str. Emile Zola, nr. 6, Sector 1, București).

La conferință vor participa Alexandru Berceanu, doctorand și director CINETic, Vlad Constantin, doctorand, cercetător CINETic, regizor, și Marius Hodea, doctorand și tehnician CINETic. Conferința face parte din seria „Cinema, cogniție și artă”.

Conferința pune în discuție problematica imaginii, cu accent pe devenirea imaginii cinematografice în interiorul culturii vizuale, în care realitatea virtuală și noile tehnici media reprezintă adevărate provocări pentru științele eticii și/sau esteticii, în sensul necesității reconfigurării lor conceptuale.

Centrul Internațional de Cercetare și Educație în Tehnologii Creative (CINETic) este primul centru de cercetare în domeniul artei dramatice și filmului realizat la nivel “state of the art“ în România. Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică “I.L. Caragiale” București (UNATC) a început în data de 28 iunie 2014 derularea proiectului „Centrul Internațional de Cercetare și Educație în Tehnologii Creative – CINETic”.

Proiectul a fost cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Educației Naționale în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice” (POS CCE).

Obiectivul proiectului l-a constituit înființarea Centrului Internațional de Cercetare și Educație în Tehnologii Inovativ – Creative – CINETic, cu 6 laboratoare dotate cu 10 linii complexe de echipamente de cercetare științifică și 10 tehnologii inovativ – creative de vârf în domeniul audiovizualului.

Cele 6 laboratoare create în cadrul Centrului sunt:

  • Laboratorul de Tehnici Digitale Creative în Cinematografie;
  • Laboratorul de Interacțiune Digitală Sunet Lumină;
  • Laboratorul de Animație Digitală;
  • Laboratorul Design Decor Virtual și Realitate Augmentată;
  • Laboratorul de Interacțiune Digitală;
  • Laboratorul de Dezvoltare Cognitivă și Psihologie Aplicată prin Experiențe Imersive.

Scopul proiectului CINETic a fost de a aduce în cadrul UNATC tehnologiile de ultimă generație existente în domeniu, pentru a putea dezvolta programe de cercetare și de învățământ raliate la valorile globale și la stadiul de dezvoltare prezent din acest domeniu, precum și de a forma echipe de cercetare multidisciplinară.

Prin realizarea CINETic s-au achiziționat următoarele fluxuri tehnologice de cercetare inovativă, la un nivel state of the art, unice în România:

  • motion capture (capturarea mișcării pe baza de camere infra-roșu inclusiv a mișcărilor faciale);
  • motion control (controlul mișcărilor de cameră în regim robotic);
  • crearea fluxului integral pentru producție 3D în domeniul animației și al generării de decor virtual inclusiv de printare 3D și CNC router;
  • EEG în regim mobil de densitate de 64 canale și în regim staționar de mare densitate.

În cadrul CINETic studenții vor cerceta, învăța și experimenta  tehnici și metode de creație utilizând aceste echipamente și softuri, de la filmarea și redarea de conținut 3D în și pe suprafețe de proiecție tradiționale sau neconvenționale, generarea de decoruri virtuale sau captarea mișcării în trei dimensiuni prin infra-roșu pentru includerea ei în generarea de personaje virtuale sau studii de mișcare la tehnici de montiorizare EEG sau eytracking .

În paralel cu activitatea pedagogică și de creație, în baza tehnologică a laboratorului se pot desfășura programe de cercetare în parteneriat cu alte universități și furnizarea de servicii de cercetare sau producție către agenți de producție specifici domeniului.

Alexandru Berceanu este regizor independent și manager cultural. A montat peste 15 spectacole în teatre independente și de stat distinse cu premii naționale și internationale. Pornind de la interesul pentru dramaturgia nouă și extinderea ariilor de expresie performativă. Alexandru Berceanu colaborează la proiecte interdisciplinare în domeniul vizual precum Instalația submersivă si subversivă 1958 -1968 sau în cadrul romanului grafic Mickey pe Dunăre publicat de editura Jumătatea Plină. Alexandru Berceanu este membru fondator al dramAcum, ONG pentru dezvoltarea dramaturgiei noi.

În prezent este doctorand al UBB Facultatea de Teatru având ca subiect de doctorat „Violența în Artele Performative, de la Putere Hipnotică la responabilitate socială”, coordonator Prof. univ. dr. Miruna Runcan. Ultimul său spectacol Interfața 3, a concretizat  interesul pentru domeniul neuro – cognitiv, în cadrul spectacolului generându-se muzică în timp real pornind de la undele cerebrale monitorizate EEG și controlându-se culoarea luminilor în același mod. Muzica generată evidenția reacția emoțională a spectatorului monitorizat EEG.

Vlad Constantin s-a născut în orașul Călărași, România, în 1984 și a venit în București după Revoluția din decembrie 1989. După patru ani ca student al facultăților de Management Economic, ASE și Științe Politice, SNSPA, Vlad s-a hotărât să urmeze Facultatea de Regie de Film a UNATC, pe care a absolvit-o în 2010. În continuare acesta a absolvit Masteratul de Sunet si Montaj al aceleiași Facultăți de Film și a urmat pentru încă trei ani, tot ca student, ciclul de licență al Facultății de Istoria și Teoria Artei, UNARTE. În prezent, acesta este masterand la Teoria și Practica Imaginii din cadrul CESI și doctorand în ultimul an la Facultatea de Filosofie a Universității București.

Creațiile acestuia au ca punct de plecare comportamentul uman și relația dintre vis și realitate, fals și original. Observator sensibil al provocarilor noului mileniu, Vlad recreează simple structuri de acțiuni pentru a evidenția coordonatele subtile care determină și care ne angajează voința în căutarea adevărului printre balastul informațional specific lumii contemporane. Considerând filmul nu un produs finit, ci o întrebare „eternă“ (care supraviețuiește autorului), o unealtă a meditației, acesta afirma că: „Filmul nu infățisează numai fundalul necesar unei introspecții de ordin etic, ci impune prin simpla sa prezență (magică) asemenea reflecții. Cinema-ul trebuie să-și asume responsabilitatea puterii pe care o are și trebuie să dovedească acest lucru prin dezvoltarea unui nou tip de limbaj”.

Mai multe detalii despre CINETic puteți consulta aici.

Pin It on Pinterest

Share This