A apărut la Editura Universității din București volumul Geografia fizică a Europei de lector univ. dr. Iuliana Vijulie, cadru didactic la Facultatea de Geografie a Universității din București.

Lucrarea reprezintă o sinteză a activităților de documentare bibliografică și prelucrare a informațiilor științifice existente în literatura geografică națională și internațională, asupra cadrului natural al continentului european. Demersul de publicare a lucrării a fost inițiat din dorința de a pune la dispoziția studenților, a profesorilor de geografie dar și a publicului larg, o sursă de documentare asupra problemelor fundamentale și actuale ale geografiei fizice a Europei.

Volumul este structurat în opt capitole: noțiuni introductive, unitățile geostructurale – geneză și tipologie, relieful, clima, potențialul hidrografic și lacurile, vegetația și fauna, solurile, ariile naturale protejate.

Volumul își propune conturarea unei imagini de ansamblu a continentului european, prin definirea liniilor generale (poziție geografică, limite, întindere, configurație – blocul continental), completate de analiza elementelor de structură geologică, relief, climă, potențial hidrografic, vegetație, faună, soluri și arii naturale protejate.

Totodată, autoarea volumului a încercat abordarea unei noi perspective în conturarea analizei printr-o prezentare detaliată a unor caracteristici tratate mult mai succint în lucrări cu caracter similar (ex. arii naturale protejate), utilizarea studiilor de caz și introducerea unor noi subtipuri în clasificarea elementelor cadrului fizico-geografic (ex. stepa iberică, stepa coussoul etc.).

Lucrarea este însoțită de o grafică adecvată, specifică geografiei fizice, reprezentată prin fotografii sugestive pentru unitățile de relief localizate în cuprinsul Europei, hărți, schițe, grafice, tabele etc.

Prin testele de verificare a cunoștințelor propuse la finalul fiecărui capitol, studentul poate cuantifica gradul de asimilare al conținutului.

Bibliografia atașată lucrării a reprezentat un sprijin evident în emiterea unor puncte de vedere pertinente. Pe acest fond suport, au fost formulate aprecieri critice, au fost verificate o serie de date și efectuate analize și interpretări geografice. Toate acestea au fost menite să ofere o imagine cât mai reală și actualizată asupra Geografiei Fizice a Europei.

Iuliana Vijulie este lector univ. dr. la Facultatea de Geografie a Universității din Bucureşti, Departamentul de Geografie Regională şi Mediu. A absolvit cursurile Facultăţii de Geografie a Universității din București în anul 2002. În 2009 a obținut titlul de doctor în domeniul geografie de la Universitatea din Bucureşti, cu teza de doctorat Dinamica peisajului rural în Câmpia Boianului. Predă următoarele cursuri: Geografia regională a Europei, Geografia fizică a României. Morfostructură şi relief, Geografia fizică a României. Clima. Apele. Vegetaţia. Solurile, Strategii europene de dezvoltare durabilă.

Volumul poate fi achiziționat de la Librăria Universității din București (Bd. Regina Elisabeta, nr. 4-12) sau online de pe site-ul Editurii Universității din București.

Pin It on Pinterest

Share This