Prof. univ. dr. Marian Preda, Președintele Senatului Universității din București, a fost ales în funcția de Președinte al Consiliului Statistic Național (CSN) pentru perioada 2016-2018. Noua conducere a CSN a fost stabilită în ședința din 28 noiembrie 2016, în care au fost aleși și cei trei vicepreședinți: Ion Ghizdeanu, Petru Sorin și Camelia Neagu.

Consiliul Statistic Național (CSN) constituie cel mai înalt for de promovare și manifestare a activității statistice oficiale la nivel național, asigurând, prin structura sa, angrenarea în procesul statistic a reprezentanților autorizați ai principalelor categorii de furnizori, producători și utilizatori de date și informații statistice oficiale.

Membrii Consiliului Statistic Naţional sunt numiţi prin Decizia Primului-Ministru, Decizia Guvernatorului Băncii Naţionale a României, respectiv prin Decret al Preşedintelui României. Membrii reprezentanţi ai Parlamentului României sunt numiţi prin Hotărârea Plenului celor două Camere ale Parlamentului României. Aceştia sunt numiţi pentru o perioadă de 2 ani, la propunerea organismelor şi instituţiilor ce compun CSN.

Prof. univ. dr. Marian Preda este sociolog și profesor universitar la Universitatea din București. Este licențiat în sociologie și în inginerie mecanică, master în politici sociale, master în business administration și doctor în sociologie. Predă cursuri de Management strategic, Comportament organizațional, Politici sociale și Sociologia timpului. Marian Preda este autor sau coautor a 26 de cărți și a numeroase articole publicate în reviste de specialitate. A lucrat în calitate de manager, consultant sau expert în numeroase proiecte cu finanțare națională sau internațională.

În perioada 2008-2015 a fost decan al Facultății de Sociologie și Asistență Socială a Universității din București, președinte al Comisiei Prezidențiale pentru Analiza Riscurilor Sociale și Demografice (2009-2010), membru al Comisiei Naționale pentru Populație, președinte al Societății Sociologilor din România (2010-2012).

Pin It on Pinterest

Share This