Marți, 13 decembrie 2016, la Universitatea din București a avut loc o reuniune de lucru a responsabililor de relații internaționale din facultăți, a cărei scop vizează stabilirea strategiei de internaționalizare a Universității din București. Întâlnirea s-a desfășurat în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2016-0070: ,,Gândește local – acționează local la UB”.

Evenimentul a fost prezidat de prof. univ. dr. Romiță Iucu, rector interimar al Universității din București, și de prof. univ. dr. Liviu Papadima, prorector al Universității din București, responsabil de relații internaționale. Rectorul a afirmat faptul că Universitatea din București și-a asumat unul dintre cele mai importante obiective pentru comunitatea academică, și anume dezvoltarea componentei de internaționalizare din perspectiva vizibilității instituționale.

În prima parte a evenimentului au fost prezentate prioritățile strategice referitoare la internaționalizarea învățământului superior din România, fiind dezbătute ulterior de către reprezentanții facultăților liniile directoare ale strategiei de internaționalizare a Universității din București

Liviu Papadima a propus o discuție referitoare la mobilitatea academică și de cercetare, ca principală componentă a procesului de internaționalizare. Mobilitatea de studii, mobilitatea de practică, de predare și mobilitățile în vederea participării la evenimente internaționale dedicate cercetării științifice, sunt aspecte esențiale ale internaționalizării sistemului de învățământ superior care privesc sprijinirea inițiativelor de relaționare internațională.

Directorul Departamentului de Relații Internaționale al Universității din București, Alina Cristovici, a vorbit despre dezvoltarea instituțională a UB prin patru linii directoare, care ar trebui implementate în vederea definitivării strategiei de internaționalizare: mobilitate academică și de cercetare, diseminarea evenimentelor și activităților internaționale organizate de facultățile Universității din București, internaționalizarea programelor de studii și integrarea academică și socială a studenților străini din UB.

Având în vedere faptul că internaționalizarea este un proces transversal care se manifestă atât în structrura administrativă, în educație, cât și în cercetare, o altă propunere referitoare la elaborarea strategiei vizează internaționalizarea cercetării prin diseminarea rezultatelor cercetării (proiecte, evenimente și acțiuni internaționale) și diseminarea acțiunilor academice cu impact internațional (conferințe, colocvii, seminarii cu participare internațională).

O altă propunere pentru definirea strategiei de internaționalizare constă în internaționalizarea programelor de studii ale UB prin programe oferite în limbi străine în facultățile UB, în vederea atragerii de studenți străini, participarea la târguri internaționale de educație și conferințe internaționale (prezentarea ofertelor de programe în limbi străine), precum și identificarea zonelor geografice de interes cu potențial de a furniza studenți străini.

Pentru a răspunde nevoilor instituțiilor de învățământ superior, Ministerul Educației Naționale și al Cercetării Științifice lucrează în prezent la actualizarea metodologiei de primire la studii a bursierilor străini, încurajând astfel proiectele de cooperare directă cu universități din străinătate.

Integrarea academică și socială a studenților străini din Universitatea din București reprezintă o altă linie directoare pentru elaborarea strategiei de internaționalizare, manifestată prin implicarea studenților străini în activități academice și sociale, participarea acestora la evenimente academice organizate în facultăți și implementarea programului Buddy pentru studenți străini.

Creșterea constantă a numărului de cetățeni străini care doresc să studieze în România demonstrează calitatea programelor de studii, precum și o îmbunătățire a condițiilor de primire a acestora. MENCS își propune să crească cooperarea cu instituțiile de învățământ superior, precum și cu reprezentanții Inspectoratului General pentru Imigrări și ai Centrului Național de Vize din Ministerul Afacerilor Externe, în vederea asigurării unei bune gestionări a fluxului de studenți. Continuarea și aprofundarea dialogului pe această tematică reprezintă o prioritate pentru toți actorii implicați, astfel încât procesul de admitere și de școlarizare să fie unul eficient.

Pin It on Pinterest

Share This