Relația Universității din București cu absolvenții săi este o prioritate pentru dezvoltarea unei comunități universitare puternice. Asociația Alumni Universității din București (AAUB) a fost înființată în anul 2012 pentru a crea un cadru organizat de cooperare între absolvenți și Universitatea pe care au urmat-o. Asociația își propune să-i implice în mod direct pe absolvenți în activitățile Universității din București și în atragerea de resurse materiale și financiare în beneficiul comunității sale universitare.

Dacă doriți să vă implicați și să sprijiniți și dumneavoastră implementarea proiectelor de dezvoltare a activității Asociației o puteți face prin redirecționarea a 2% din impozitul pe venit către Asociația Alumni Universității din București. Această suma nu reprezintă o sponsorizare sau donație, ci o parte a impozitului pe venit deja achitat, care poate fi direcționată de către fiecare cetățean în parte către entitatea dorită de acesta.

În plus, această redirecționare a impozitului reprezintă un avantaj pentru angajații Universității din București, care au astfel opțiunea de a sprijini financiar dezvoltarea de proiecte în instituția în care își desfășoară activitatea.

Pentru a sprijini dezvoltarea Asociației Alumni Universității din București prin redirecționarea către Asociație a 2% din impozitul pe venit datorat statului, trebuie să completați și să depuneți până pe 25 mai 2017 formularul 230 (în cazul impozitului pentru salarii) sau formularul 200 (dacă ați avut și alte venituri în afara salariului), astfel:

Denumire entitate nonprofit: ASOCIAȚIA ALUMNI UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

Cod de identificare fiscală: 29223620

Cont bancar (IBAN): RO52BRDE410SV57544994100

După ce ați descărcat varianta de formular care corespunde situației în care vă încadrați, vă rugăm să îl completați cu datele dumneavoastră personale. Precizări suplimentare pot fi accesate la această adresă.

Formularul se completează în două exemplare, din care unul va rămâne la dumneavoastră.

  •  pentru venituri din salariu (formularul 230), completați rubrica: DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI și semnați formularul. Restul rubricilor formularului nu trebuie completate.
  •  pentru venituri și din alte surse decât salariul (formularul 200), folosiți instrucțiunile de completare.

Nu este necesar să cunoașteți suma corespunzătoare a 2% din impozit, puteți lăsa căsuța necompletată.

După ce formularul este completat, acesta trebuie depus la registratura organului fiscal sau trimis prin poștă, cu scrisoare recomandată, la Administrația Finanțelor Publice a localității de domiciliu (pentru București detalii aici; pentru celelalte sedii detalii aici).

 Angajații Universității din București pot depune formularul completat și la secretariatul facultății de care aparțin sau la Departamentul de Comunicare și Relații Publice, urmând ca acesta să fie trimis de Universitate către registratura organului fiscal.

Alte informații referitoare la Asociația Alumni Universității din București pot fi consultate pe site-ul oficial.

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat.

Asociația Alumni Universității din București are drept obiectiv să contribuie la menținerea tradițiilor specifice comunității universitare, la dezvoltarea bazei materiale, de învățământ și de cercetare din Universitatea din București și la cultivarea, în rândul absolvenților, a spiritului de apartenența la spațiul universitar care i–a format.

Pin It on Pinterest

Share This