În epoca globală asistăm la o accelerare a vitezei cu care cunoaşterea este creată, acumulată şi se depreciază. Rolul universităților este fundamental în pregătirea capitalului uman pentru dezvoltarea societăților moderne. Sistemele educaționale contribuie atât la formarea de competențe, cât și la crearea unor repere morale.

În acelaşi timp, politicile universitare concentrate tot mai mult pe productivitatea ştiinţifică, pe de-o parte, şi competiţia din ce în ce mai acerbă dintre cei care „produc”, pe de alta, au condus la o preocupare sporită faţă de practici care încalcă etica profesională. Multe dintre acestea se produc în cercetare şi publicare şi vizează obţinerea de diplome şi de titluri, câştigarea de burse şi granturi, sau obţinerea unui ascendent în angajare ori în avansare. Dacă în sistemele universitare occidentale comunitatea academică pare să aibă suficiente resurse (la nivel de organizare, practici, ethos) pentru a se auto-regla, în sistemele de la periferia acestora, cum este şi cel românesc, lucrurile par să aibă o dinamică întrucâtva diferită.

În plus, revoluția tehnologică a pus la dispoziția comunităţilor profesionale şi a jurnaliștilor instrumente noi și rapide de detectare a fraudei academice. Rețelele de socializare, de exemplu, au scos la iveală scandaluri de corupție și grave probleme de integritate academică, atât la nivel european, cât şi, mai ales, în România. Plagiatul este doar una dintre formele cele mai răspândite ale acestui fenomen.

Institutul de Cercetare al Universității din București (ICUB) și-a stabilit ca prioritate organizarea de dezbateri în jurul problemelor fierbinți ale României și promovează proiecte de cercetare care caută răspunsuri științifice cu impact asupra acestora. Chestiunea integrității academice reprezintă un asemenea subiect.

Având în vedere acest deziderat, ICUB vă invită marți, 31 ianuarie 2017, ora 15.00, la Sala Stoicescu, Palatul Facultății de Drept din Bd. Kogălniceanu nr. 36-46.

Vor prezenta analize, puncte de vedere și propuneri de politici profesori cu background academic și experiență practică în domeniu:

Profesor dr. Mircea Dumitru, rector al Universității din București, fost ministru al Educației

Acad. Marius Andruh,  Universitatea din București, presedinte CNATDCU

Profesor dr. Laurenţiu Leuştean, prorector al Universității din București, director ICUB

Profesor dr. Marian Popescu, Universitatea din București, membru al CEMU-Consiliul de Etică și Management Universitar şi consilier pentru România al Institutului pentru cercetarea fraudei și plagiatului academic (Geneva), reprezentant naţional în ETINED -platforma Consiliului Europei pentru Etică, Transparență și Integritate în Educație

Profesor dr. Dumitru Sandu, sociolog, Universitatea din București, membru al Consiliului Naţional de Etică

Conferențiar dr. Liviu Andreescu, Universitatea din București , doctor în științe politice și specialist în politici educaționale

Lector dr. Emilia Șercan, doctor în știinţele comunicării, Universitatea din București și jurnalistă de investigație

Reprezentant al Ministerului Educaţiei Naţionale şi al Consiliilor Consultative ale MEN (TBC)

Reprezentanți  ai Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport (Senat și Camera Deputaților)

Moderator: Profesor dr. Marian Zulean, coordonator al secțiunii de științe sociale a ICUB

Participanții pot propune subiecte de interes pentru dezbatere și întrebări  până la data de 29 ianuarie 2017, la adresa socialsciences@icub.unibuc.ro.

AGENDA

14.30- 15.00 Sosirea participanților

15.00 – 16.30 DIAGNOZA FENOMENULUI: cauze, forme de manifestare și probleme

 • 15.00 – 15.05 Cuvânt de deschidere- prof.dr. Laurențiu Leuștean, director ICUB
 • 15.05–15.15 Prof.dr. Mircea Dumitru – Valori ale eticii și integrității academice
 • 15.15-15.25 Prof.dr. Marian Popescu- Prevenția plagiatului în Europa, o bătălie pierdută?
 • 15.25- 15.35 Lect.dr Emilia Șercan- Radiografia unui fenomen
 • 15.35- 15.50 Reprezentant MEN, Reprezentant  al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport (TBC)
 • 15.50- 16.30 Dezbatere

16.30 – 16.45 PAUZĂ

16.45 – 18.30 INSTITUȚII, INSTRUMENTE ȘI POLITICI PRIVIND ETICA ȘI INTEGRITATEA ACADEMICĂ

 • 16.45 – 16.55 Acad. Marius Andruh – Temă rezervată
 • 16.55 – 17.05 Profesor dr. Dumitru Sandu – Provocari și principii de bună practică în recunoașterea plagiatului din cercetarea socială
 • 17.05 – 17.15 Conf. dr. Liviu Andreescu- Etica academica dupa plagiat: mai aproape de  un sistem functional?
 • 17:15 – 17.25 Reprezentant MEN, Reprezentant  al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport (TBC)
 • 17.25 – 18:00 Dezbatere

18:00 – 18.30 CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

Pin It on Pinterest

Share This