În ziua de 26. VII.2016, împreună cu d-l lect. dr. Theodor Georgescu, de la Departamentul de Filologie Clasică și Neogreacă al Facultății de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București, am depus la Cabinetul Ministrului Educației, d-l prof. dr. Mircea Dumitru, un memoriu (cu numărul de înregistrare 10148), atât din partea Departamentului de Filologie Clasică și Neogreacă al Facultății de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București, cât și din partea Societății de Studii Clasice din România.

În acest memoriu – care a fost urmat de o audiență directă și imediată la domnul Ministru – se solicita, în numele celor două instituții sus-amintite, dar și al unui întreg curent de opinie (din care eram noi înșine parte, alături de ceilalți numeroși semnatari ai petiției on-line din anul 2013, demers amintit de profesorul Mihnea Moroianu în scrisoarea sa deschisă adresată fostului Ministru al Educației, prof. dr. Mircea Dumitru), reintroducerea disciplinei „Limba latină” printre materiile care pot fi susținute opțional de către elevii din clasele de Filologie, în cadrul examenului de bacalaureat.

Precizăm că această disciplină a fost eliminată dintre probele de bacalaureat pentru secțiile de Filologie în anul școlar 2009-2010, printr-o simplă decizie ”de sus”, fără nicio explicație și în lipsa oricărei consultări publice.

În urma analizării memoriului și a argumentelor prezentate în timpul audienței, domnul Ministru Mircea Dumitru a fost de acord – nu numai fără să aibă vreo reținere de ordin birocratic-administrativ, dar chiar, dimpotrivă, susținându-ne cu tărie și în solidaritate – cu demersul nostru privind reintroducerea „limbii latine” printre disciplinele aflate la alegere pentru clasele de Filologie.

Mai mult decât atât, Domnia-sa a și dispus redactarea unui proiect de ordin de ministru în acest sens. Acest proiect a luat calea aprobărilor interne în interiorul Ministerului Educației, conform procedurilor legale în vigoare. Din informațiile oferite de doamna Monica Anisie – fost Secretar de stat în MENCS pentru învățământul preuniversitar –, în urma dialogului cu Domnia-sa, imediat premergător redactării precizărilor de față, am aflat că acest proiect de ordin de ministru nu a primit, cel puțin până în prezent, aviz favorabil din partea oficiului juridic al Ministerului.

Departamentul de Filologie Clasică al Universității din București va întreprinde în continuare toate demersurile necesare pentru a încerca să deblocheze acest proiect, astfel încât, într-un viitor cât mai apropiat, elevii de la Filologie să aibă din nou posibilitatea de a susține proba opțională de limba latină în cadrul examenului de bacalaureat.

Ne întrebăm, în finalul acestor sumare însemnări și precizări: oare domnul Mircea Dumitru, în calitatea sa de Ministru al Educației, s-a arătat, în mandatul pe care l-a îndeplinit, indiferent față soarta învățământului clasic? Cât sînt, oare, de exacte, corecte și îndreptățite, din punct de vedere etic și informațional, afirmațiile (mai jos, interogația) profesorului Moroianu, din care spicuim doar următoarea: ”De ce, fiind informat asupra anomaliei reprezentate de eliminarea limbii latine de pe lista materiilor opționale la examenul de Bacalaureat /…/n-ați luat nicio măsură pentru a permite câtorva zeci de laureați ai concursurilor naționale și internaționale de limba latină, precum și altor elevi interesați de această limbă complet marginalizată în liceele și universitățile noastre, să susțină proba de examen pe care și-o doreau?”

Întrebările pe care, la rândul nostru, ni le-am pus sunt, credem, pe deplin îndreptățite. Nu o fac niște persoane aflate în afara chestiunii – cum nici d-l profesor Moroianu, ca inițiator și susținător al petiției sus-amintite, nu se află – ci, dimpotrivă, situate fiind în interiorul întregii problematice și ca actanți ai bătăliei pentru clasicism (după frumoasa și faimoasa formulă a lui N. I. Herescu). In medias res, pentru a prelua cunoscuta formulă poetică horațiană.

Cât despre ceea ce autorul scrisorii numește ”dispariția cvasi-totală a limbilor clasice din planurile de învățământ ale facultăților umaniste din țara noastră”, nici unul dintre Miniștrii educației din 1990 încoace nu poate fi, rațional vorbind, tras nici la o minimă răspundere. Cu atât mai puțin ultimul fost Ministru al educației. Autonomia universitară, stipulată prin Legea Educației Naționale (2011) și, până la ea și după ea, toate normativele și reglementările anterioare și ulterioare (inclusiv cele gestionate de ARACIS), la nivel național și local, ne împiedică să concepem imixtiunea unui ministru în conținutul planurilor de învățământ ale universităților și facultăților.

Oare cum ar suna, ne permitem să ne întrebăm, în această primă și ultimă intervenție a noastră – întrucât nu avem în vedere să o continuăm, nici măcar polemic –, un Ordin de Ministru (OM) care să sune cam așa: ”Prin prezentul ordin, dispun ca în universitățile din România, la facultățile de profil umanist și socio-uman, dar și, opțional, la cele de alt profil, să se studieze limbile clasice în mod obligatoriu etc. etc.”?

 

  1. I. 2017

 

                                                                                               Prof. dr. Liviu FRANGA

                                                                                                Lect. dr. Theodor GEORGESCU

 

Pin It on Pinterest

Share This