În cadrul Congresului Internaţional al Societăţii de Germanistică Interculturală (Gesellschaft für Interkulturelle Germanistik) organizat la Ustinad Labem şi Praga, Cehia, în perioada 4-10 octombrie 2016, a avut loc lansarea cărţii Monologe und Dialoge der Moderne. Gottfried Benn, Paul Celan und José F. A. Oliver. Volumul este semnat de conf. univ. dr. Raluca Rădulescu, cadru didactic la Departamentul de Limbi şi Literaturi Germanice din Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti şi prodecan responsabil de Relaţii Internaţionale în cadrul aceleiași facultăți.

Monologe und Dialoge der Moderne. Gottfried Benn, Paul Celan und José F. A. Oliver, apărută în 2016 la prestigioasa editură LIT (Berlin, Viena, Münster, Zürich, Londra) reprezintă un demers de pionierat în plasarea şi integrarea literaturii autorilor de limbă germană emigranţi sau provenind din afara spaţiului germanofon în tradiţia literaturii germane canonice. Pornind de la o incursiune în fenomenul modernităţii şi avangardei europene oglindit în artă şi literatură, cu o atenţie deosebită acordată expresionismului german, lucrarea recurge la o analiză comparatistă în încercarea de a cerceta într-un spirit intercultural prefacerile poeziei lui Gottfried Benn, un reprezentant și teoretician marcant al modernității germane, și ale lui Paul Celan, considerat a fi la limita dintre modernism și postmodernism, cu scopul lămuritor de a releva noi procedee și motive substanțiale poeziei aflate la orizontul de așteptare al cititorului de astăzi.

Al treilea autor în ecuaţia sondării unei paradigme a modernităţii (cu diferitele ei feţe şi ipostaze) de la începuturi până în prezent este José F. A. Oliver, unul dintre cei mai apreciaţi poeţi de limbă germană de origine străină ai momentului. În centrul atenţiei stă modul în care cei trei poeţi operează cu fenomenul modernităţii, îl corectează, respectiv îl receptează şi actualizează. În acest sens autoarea încearcă să deceleze cu spirit estetic și cu ajutorul unui model hermeneutic comun al modernității o istorie vie a literaturii şi să creioneze cu acribie istoricitatea și larga implicație intrinsecă actuală a celor trei mari poeți de limbă germană în sfera literaturii universale.

Categoriile de investigaţie evidenţiază surprinzător de multe puncte de convergenţă între autorii menţionaţi şi aduc în prezent o tradiţie a literaturii germane „mari”, extrăgând astfel literatura „minoră” exofonă din nişa în care este de obicei plasată. O astfel de hermeneutică este propusă ca alternativă sau instrumentar de analiză complementar absolut necesar în cadrul abordărilor interculturale actuale ale unor astfel de texte.

Pin It on Pinterest

Share This