Universitatea din Bucureşti are deosebita plăcere să anunţe Workshopul de lansare al proiectului POC nr 146/26.10.2016, cu titlul „Dezvoltarea de tehnologii de patch-clamp automatizat pentru testarea riscului pro-aritmogen al medicamentelor” în cadrul Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 1: CDI în Sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor, Acţiunea: 1.1.4 Atragerea de personal cu competenţe avansate din străinătate pentru consolidarea capacităţii de CD.

Proiectul cu o durată de implementare de 36 de luni este realizat sub coordonarea echipei de management: Director de proiect Lector Dr. Beatrice Mihaela Radu, Director achiziţii Conf. Dr. Violeta Paula Ristoiu, Director administrativ Prof. Dr. Dan Florin Mihăilescu, și Director executiv Lector Dr. Daniela Cucu. Obiectul principal al proiectului este Transformarea paradigmei CiPA într-un standard industrial acurat, eficient, robust şi înalt reproductibil în vederea comercializării şi implementării pe scală largă.

Workshopul se derulează în data de 17 februarie 2017, în sala de conferințe (parter) a Platformei de Cercetare in Ecologie și Biologie Sistemică (PCEBS), la sediul Facultății de Biologie,  din Splaiul Independenței, 91-95, București 050095. În cadrul wokshopului vor fi prezenți reprezentanți ai conducerii Universității din București, ai Facultății de Biologie, reprezentanți ai Ministerului Educației, ai Ministerului Cercetării, ai Ministerului Sănătății, și ai Agenției Naționale a Medicamentului, și invitați din cadrul altor universități și institute de cercetare.

Pentru mai multe informaţii legate de derularea workshopului de lansare a proiectului, persoana de contact este: Director de proiect Lector Dr. Beatrice Mihaela Radu, e-mail: beatrice.mihaela.radu@gmail.com,  sau D-na Cornelia Dragomir, cornelia_d_1@yahoo.com, telefon 021-3181573.

Pin It on Pinterest

Share This