Universitatea din București, prin Departamentul de Biochimie și Biologie Moleculară al Facultății de Biologie, organizează începând cu anul universitar 2017-2018, programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Biochimie și Biologie Moleculară, învățământ cu frecvență, acreditat de către Ministerul Educației Naționale.

Programul postuniversitar se adresează absolvenților unei instituții de învățământ superior, nivel de licență sau master aparținând domeniilor biochimie, biologie, chimie, biochimie tehnologică, biotehnologie, medicină umană și veterinară, zootehnie, farmacie, chimie alimentară, ecologie și protecția mediului, bioinginerie, controlul și expertiza produselor agroalimentare și fizică medicală.

Persoanele interesate să se înscrie la programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Biochimie și Biologie Moleculară pot completa fișa de intenție disponibilă aici și o pot transmite la adresa de email: mirey772002@gmail.com, până la data de 31.03.2017.

Programul se va desfășura pe parcursul a 40 de săptămâni, în 2 semestre, în regim cu taxă, valoarea fiind de 2500 lei/participant. Numărul locurilor disponibile este 25. În situația în care locurile nu se vor ocupa, valoarea taxei va fi recalculată. Cursurile, seminariile și lucrările practice se vor desfășura în weekend (vinerea după-amiază și sâmbăta).

Informații despre cursurile, seminariile și lucrările practice care se vor desfășura în cadrul programului se regăsesc în planul de învățământ disponibil aici. În urma promovării examenelor, cursanții vor obține o diplomă de studii postuniversitare, eliberată de Universitatea din București.

Persoana de contact:

Mirela Șerban, tel. 0731 700 433, e-mail : mirey772002@gmail.com.

Pin It on Pinterest

Share This