Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București, Departamentul de Limbă și Literatură Franceză, Centrul de Succes Academic sprijinit de Agenția Universitară a Francofoniei, în colaborare cu Departamentul de Limbi Străine Aplicate al Facultății de Litere și Limbi Stăine de la Universitatea din Poitiers și în parteneriat cu Institutul Francez din România,  organizează conferința ”Quantification/ approximation et GN : les arbres et la forêt”, care va avea loc la Universitatea din București în data de 27 mai 2017.

Scopul conferinței este de a încuraja schimbul de puncte de vedere cu privire la tematica propusă –  lingvistica fundamentală și lingvistică aplicată (studii de traducere, lexicologie bi- sau multilingvistică) în diferite cadre teoretice și diverse abordări metodologice la următoarele niveluri de analiză: lexic, morfologie, sintaxa, semantica, pragmatică.

Publicul vizat este reprezentat de cadre didactice universitare, profesori cercetărori, doctoranzi și studenți la master. Persoanele interesate să participe la conferința Quantification/ approximation et GN : les arbres et la forêt pot trimite formularul de înscriere până la data de 1 martie 2017. Formularul de înscriere poate fi consultat aici. Taxa pentru înscriere este de 60 euro și trebuie plătită înaintea evenimentului. Această taxă include pauzele de cafea și masa de prânz.

În scopul promovării schimbului metodologic și teoretic între participanții la conferință, tematicile propunerilor de prezentare trebuie să includă următoarele domenii de lucru:-  cultura și civilizația – aspectele culturale și civilizaționale implicate în discursuri;-  intervenții literare legate de morfo-sintaxă, semantică, pragmaticii, argumentare;- specialitatea limbii – aspecte semantice, lexicale și pragmatică-argumentativă, terminologie, frazeologia;-  aspecte lingvistice și civilizaționale ale discursului juridic;-  traducere și interpretare;

Termenul limită de trimitere a propunerilor de articole este 10 martie 2017. Propunerile pot fi trimise în limba franceză, română, spaniolă, italiană, germană și engleză la următoarele adrese de e-mail: soniaberbinski@yahoo.com  și  ancamarinavelicu@gmail.com.

Propunerile trebuie să cuprindă titlu, cinci cuvinte cheie, o bibliografie care cuprinde maximum 4 titluri  și un text de maximum 500 de cuvinte care prezintă problematica abordată, cadrul metodologic, corpusul de date analizate și principalele rezultate scontate. Prezentările nu trebuie să depășească 20 de minute și vor fi urmate de 10 minute de discuții.

O serie de articole selectate vor fi publicate în Colecția LangTrad  la o editură de prestigiu.  Mai multe detalii despre ”Journée d’études Quantification/ approximation et GN : les arbres et la forêt” pot fi consultate aici.   

Pin It on Pinterest

Share This