A apărut la Editura Universității din București volumul ,,Morfologia limbii slovace. Flexiune cu inflexiuni”, publicat de lect. univ. dr. Marilena Felicia Luță (Țiprigan), cadru didactic în Departamentul Filogie Rusă și Slavă din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București.

Volumul se înscrie într-un proiect de anvergură, prin care Marilena Felicia Luță își propune să abordeze, din perspectivă sincronică, fiecare nivel lingvistic specific limbii slovace:  morfonologia, sintaxa și hipersintaxa, lexicologia și stilistica.

Morfologia limbii slovace. Flexiune cu inflexiuni este prima monografie publicată vreodată în România pe acest segment lingvistic, iar necesitatea unei astfel de lucrări se impune de la sine, având în vedere faptul că limba slovacă se predă la Universitatea din București de peste 70 de ani.

Lucrare de sinteză, Morfologia limbii slovace. Flexiune cu inflexiuni are, în ciuda complexității sale, o structură omogenă, monolitică. Informațiile sunt condensate în capitole și subcapitole concepute simetric după o unică structură, care include definiția, clasificarea și flexiunea asociate fiecărei părți de vorbire în parte, ceea ce asigură consistența demersului științific, dar și orientarea facilă a cititorilor în solicitantul text lingvistic.

Slovaca, limbă slavă de tip flexionar, se caracterizează prin modele paradigmatice distincte, printr-o bogată omonimie intraparadigmatică, dar și interparadigmatică, prin alternanțe vocalice și consonantice, acestea fiind condiționate de sistemul fonologic slovac. Prin urmare, situându-ne în linia tradiției lingvistice slovace, se impune o abordare morfonologică a părților de vorbire nominale. Titlul Morfologia limbii slovace. Flexiune cu inflexiuni sugerează legătura indisponibilă dintre flexiunea nominală slovacă și fonologie; inflexiunile reproduc metaforic alternanțele vocalice și consonantice, alomorfele, regulile și excepțiile condiționate din punct de vedere fonologic, care, alături de modelele paradigmatice, constituie flexiunea nominală.

Cartea Morfologia limbii slovace. Flexiune cu inflexiuni  poate fi achiziționată de la Librăria Universității din București (Bd. Regina Elisabeta, nr. 4-12) sau online de pe site-ul Editurii Universității din București aici.

Pin It on Pinterest

Share This