Universitatea din București, prin Centrul de Cercetare și Învățământ pentru Aplicații Practice de Gestiune a Mediului și pentru Servicii Ecologice ,,Dan Manoleli”, Grădina Botanică ,,Dimitrie Brândză” și Facultatea de Biologie, este partener al Administraţiei Parcului Natural Văcăreşti.

Colaborarea dintre Universitatea din București și Administrația Parcului Natural Văcăreşti este importantă atât pe plan ştiinţific, cât şi pe plan didactic. Pe plan ştiinţific, Parcul Natural Văcăreşti oferă oportunitatea dezvoltării unor proiecte în parteneriat pentru cercetarea rolului zonelor umede urbane în producerea de servicii ecosistemice şi în menţinerea diversităţii speciilor. Pe plan didactic pot fi organizate lucrări practice şi programe de cercetare de mică anvergură asociate lucrărilor de licenţă. De asemenea, Parcul Natural Văcăreşti constituie o zonă în care se poate învăţa organizarea şi punerea în practică a managementului ariilor protejate.

Universitatea din Bucureşti va avea un rol important în proiectarea activităţilor educaţionale cu impact asupra vizitatorilor. Avantajul strategic al unei arii protejate dintr-un oraș ca Bucureşti este dat de publicul numeros care poate veni în contact cu natura. Impactul activităţilor educative se produce astfel asupra întregii reţele naţionale de arii protejate.

Lect. univ. dr. Virgil Iordache, director al Centrul de Cercetare și Învățământ pentru Aplicații Practice de Gestiune a Mediului și pentru Servicii Ecologice ,,Dan Manoleli”, cercetător și profesor la Facultatea de Biologie, consideră că „zona are un potențial deosebit în special pentru secția de ecologie. Pentru noi este o zonă vie în care pe viu, în mod concret, studenții pot să vadă ce înseamnă organizarea restaurării zonei respective”.

Grădina Botanică ,,Dimitrie Brândză” a Universității din București, reprezentată de conf. univ. dr. Paulina Anastasiu, a contribuit într-o mare măsură la studiile preliminare din teren care au făcut posibilă declararea Parcului Natural Văcăreşti arie protejată.

Delta Văcăreşti reprezintă un interes de cercetare și pentru reprezentanții Facultății de Biologie a Universității din Bucureşti. Prof. univ. dr. Carmen Postolache, decanul Facultăţii de Biologie afirmă:

„Pentru noi prezintă interes din punct de vedere ştiințific. Este o zonă inedită în mijlocul orașului. O zonă umedă foarte complexă cu o biodiversitate bogată. Este un laborator în natură pentru studenții facultății noastre indiferent de specializări”.

Un consorţiu de instituţii de cercetare, asociaţii de mediu și Primăria Municipiului București  își propun ca Parcul Natural Văcăreşti să devină un centru de excelenţă pentru protecţia şi conservarea naturii, pentru educaţie, cercetare şi turism sustenabil, transformându-l în același timp într-o atracție pentru bucureșteni.

Pin It on Pinterest

Share This