Vineri, 24 martie 2017, a avut loc la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a Universității din București conferinţa „Perspective actuale asupra dreptăţii sociale. Concepte, teorii şi practici contemporane”, organizată de Secțiunea de Științe Sociale a Institutului de Cercetare al Universității din București.

Evenimentul s-a desfășurat în două părți. Prima parte a fost moderată de prof. univ. dr. Mircea Dumitru, rectorul Universității din București. Cea de-a doua parte a evenimentului a fost moderată de prof. univ. dr. Marian Preda, președintele Senatului Universității din București. Vorbitorii primei părți au fost prof. univ. dr. Adrian-Paul Iliescu, cadru didactic la Facultatea de Filosofie, prof. univ. dr. Lazăr Vlăsceanu, cadru didactic la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, prof. univ. dr. Simina Tănăsescu, cadru didactic la Facultatea de Drept, și prof. univ. dr. Marian Preda, cadru didactic la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială.

În partea a doua a evenimentului au participat cu prezentări prof. univ. dr. Vasile Dîncu, cadru didactic la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, prof. univ. dr. Mircea Dumitru, cadru didactic al Facultății de Filosofie, și prof. univ. dr. Lucian Croitoru, cadru didactic la Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, Academia de Studii Economice Bucureşti.

Cuvântul de deschidere a fost rostit de prof. univ. dr. Marian Zulean, coordonator al Secțiunii de Științe Sociale a Institutului de Cercetare al Universității din București (ICUB). Marian Zulean a vorbit despre activitatea ICUB și despre importanța dezbaterii dreptății sociale în contextul politic și social actual.

Prezentarea prof. univ. dr. Adrian-Paul Iliescu, intitulată ,,Poate fi, oare, legitim un model cuprinzător de dreptate socială?”, s-a concentrat asupra abordării principalelor principii și teorii ale dreptății sociale din perspectivă filosofică. În discursul său, prof. univ. dr. Adrian-Paul Iliescu a vorbit despre modele de dreptate socială în contextul tipurilor de relații sociale diverse. Din această perspectivă, Adrian-Paul Iliescu a precizat că societatea ca schemă de cooperare reprezintă un amalgam eterogen, ale cărei surse de moralitate sunt multiple, motiv pentru care pune problema datoriei distributive. În absența cooperării, prof. univ. dr. Adrian-Paul Iliescu consideră că principiile dreptății sociale nu mai au fundament. Concluzia comunicării a fost că o societate dreaptă trebuie să blocheze posibilitatea oamenilor care au bunuri sociale de a le transfera în putere politică, cu ajutorul căreia pot să manipuleze opinia publică.

În continuarea evenimentului a luat cuvântul prof. univ. dr. Lazăr Vlăsceanu. Subiectul discursului său a fost ,,Dreptate socială şi inegalităţi economice: intersectări şi anticipări”. Profesorul Lazăr Vlăsceanu susține că în ciuda deosebirilor, multe dintre societățile europene actuale, mai ales cea românească, au atins un nivel al distribuției inegalităților dintre indivizi și comunități sau națiuni, care amenință echilibrul instituțional politic și economic, pe care se bazează dreptatea socială, și riscă să producă evenimente similare cu migrații, revoluții, războaie:

,,Inegalitățile, inclusiv cele de oportunități și șanse sociale, au atins deja acel prag care riscă să videze dreptatea socială de conținutul său instituțional efectiv și să o lase exilată în cărțile de filozofie politică și eventual în vorbele constituției.”

În cadrul comunicării intitulate ,,Drepturile sociale în contextul tranziţiei democratice”, prof. univ. dr. Simina Tănăsescu, cadru didactic la Facultatea de Drept, a discutat despre drepturile sociale din perspectiva unei corecții aduse liberalismului economic prin solidaritate și coeziune socială. În privința drepturilor sociale, prof. univ. Simina Tănăsescu s-a arătat interesată de opoziția dintre negocierea politică, care presupune un control democratic asupra acestor drepturi, și arbitrajul jurisdicțional, care impune un control tehnocratic asupra drepturilor sociale.

În continuarea conferinței a luat cuvântul prof. univ. dr. Marian Preda, care a susținut prelegerea ,,Despre democraţie, populism şi in/echitate în politicile sociale: cine vorbeşte şi cine beneficiază în numele săracilor?”. Președintele Senatului Universității din București a analizat redistribuirea bunăstării sociale, expunând o serie de argumente economice și morale în favoarea intervenției statului în piața liberă. Marian Preda consideră că tipurile de intervenție a statului în sistemul economic de piață vizează doar reglementările, finanțarea și ulterior producerea publică. În acest sens, ,,reconsiderarea obligațiilor cetățenești e esențială pentru a alimenta cu resurse politicile sociale și pentru a reduce dependența de stat.”

În partea a doua a conferinței, prof. univ. dr. Vasile Dîncu, cadru didactic la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a prezentat rezultatele studiului intitulat ,,Prin ochii „victimelor”. Reprezentări sociale ale justiţiei sociale în opinia publică românească”. Cercetarea Institutului Român pentru Evaluare și Strategie a fost realizată în perioada 14-20 martie 2017, pe un eșantion de 920 de persoane, cu vârsta de minimum 18 ani, având o marjă de eroare de plus/minus 3,3%.

Potrivit studiului, 67% dintre intervievați consideră că societatea românească este mai degrabă injustă, în timp ce doar 26% spun că este mai degrabă justă. Percepția că societatea este injustă este mai pregnantă în rândul femeilor și al persoanelor trecute de vârsta de 35 de ani și este asociată și cu o pondere mai ridicată a nemulțumiților cu privire la propria situație socială și economică. De asemenea, prof. univ. dr. Vasile Dîncu, a precizat în prezentarea concluziilor studiului faptul că românii au percepția unei lumi în care nedreptatea și inegalitățile vor crește în anii viitori, 44% dintre subiecți răspunzând afirmativ la întrebarea privind evoluția inegalităților în viitor, în timp ce 29% cred că vor rămâne la fel, iar 19% că vor scădea.

Spre finalul evenimentului, prof. univ. dr. Lucian Croitoru a prezentat tema ,,Democraţie, competiţie politică şi datorie publică. Ce arată ultimii doi ani în România?”. Lucian Croitoru a vorbit despre implicațiile politice în sfera dreptății și a datoriei publice: ,,Libertatea redusă față de corupție și libertatea redusă a proprietății (neclaritatea drepturilor de proprietate) au drept cauză fundamentală un consens politic implicit apărut la începutul anilor 1990, când s-a acceptat libertatea politică și alte libertăți, dar nu clarificarea drepturilor de proprietate și reducerea corupției. Acest consens politic, dintr-o altă perspectivă, a privit menținerea unei separări de facto insuficiente între puterile statului.”

În cadrul conferinței ,,Perspective actuale asupra dreptății sociale. Concepte, teorii și practici contemporane”, organizată de Institutul de Cercetare al Universității din București (ICUB), s-au susținut prelegeri despre dreptatea socială, privită din perspective diferite: justiție socială, inegalitate socială și economică, democrație, in/echitate în politici, competiție politică și datorie publică. Toate aceste forme de comunicări și-au propus aducerea subiectului dreptății sociale pe agenda evenimentelor publice academice.

Pin It on Pinterest

Share This