Centrul de Studii Arabe al Facultății de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București organizează sâmbătă, 1 aprilie 2017,  o masă rotundă cu tema Modalități de predare a limbii arabe la nivel universitar. Evenimentul va avea loc începând cu ora 11:30, la Centrul de Studii Arabe (str. Pitar Moș, nr. 7-13).

In program sunt incluse mai multe  prelegeri ale cadrelor didactice de la Secţia de Arabă a Facultății de Limbi și Literaturi Străine:

Asist. dr. Gabriel Bițună: Predarea unui dialect arab concomitent cu araba al-fuṣḥā

Asist. drd. Crina Galiță: Despre natura actului transmiterii limbii arabe raportat la nivelurile de  referință A1-A2, cf. CECRL

Lect. dr. Oana Ghica: Problematica traducerii textelor arabe de specialitate

Prof. dr. George Grigore: Repere ale evaluării cunoștințelor de araba dialectală

Lect. dr. Ovidiu Pietrăreanu: Abordarea problemelor create în predarea limbii arabe de diferențele dintre sistemele morfo-sintactice român și arab

Conf. dr. Laura Sitaru: Literatura arabă, între expresia literară și cea dialectală

Prof. dr. Irina Vainovski-Mihai: Literatura arabă ca imersiune culturală

Secţia de Arabă funcţionează în cadrul Departamentului de Limbi şi Literaturi Orientale al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine de la Universitatea din Bucureşti. Pe lângă Secţia de Arabă, funcţioneazã Centrul de Studii Arabe, care promovează cercetarea în domeniul limbii şi literaturii arabe, islamului etc., activitatea de traducere şi publicare în acest domeniu. Periodic, Centrul de Studii Arabe organizează manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale cu teme privind domeniile menţionate şi altele, conexe.

 

Pin It on Pinterest

Share This