În data de 08.02.2017, Centrul pentru Traducerea și Interpretarea Textului Contemporan al Facultății de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București și Societatea Română de Televiziune au încheiat un protocol de colaborare în vederea organizării practicii de specialitate pentru masteranzii Centrului pentru Traducerea și Interpretarea Textului Contemporan în anul 2016-2017.

În cadrul acestor stagii de practică, masteranzii vor avea posibilitatea să asiste și să participe la diferitele etape ale unei producții TV.

Mai multe informații despre Masterul pentru Traducerea Textului Literar Contemporan pot fi consultate aici.

Pin It on Pinterest

Share This