A apărut la Editura Universității din București cartea ,,Stereotipurile lingvistice în demersul traductiv”, publicată de Anca Milu-Vaidesegan, drd. La Școala Doctorală ,,Limbi și Identități Culturale” a Facultății de Limbi și Literaturi Străine din cadrul Universității din București. Referenții științifici ai volumului sunt prof. univ. dr. habil. Ileana Mihăilă, prof. univ. dr. Coman Lupu și lect. univ. dr. Adriana Ciama.

Cartea care stă la baza tezei de doctorat a drd. Anca Milu-Vaidesegan, susținută la Universitatea din București în anul 2016, este un studiu comparativ din punct de vedere traductologic al versiunilor în limbile franceză și română ale romanului Tocaia Grande al scriitorului brazilian Jorge Amado.

Lucrarea este structurată în două părți principale. Prima parte a cărții cuprinde capitolele ,,Portugheza europeană vs. portugheza braziliană”, ,,Particularități ale textului lui Jorge Amado”, ,,Elemente de traductologie” și ,,Stereotipuri lingvistice (caracteristici, criterii de clasificare).

Partea a doua a cărții cuprinde capitolele ,,Aplicații la corpusul de texte: Traducerea stereotipurilor lingvistice (expresii frazeologice, paremii)” și ,,Pragmatemele – clișee constrânse pragmatic: probleme de traducere.”

În capitolele primei părți, autoarea face o trecere în revistă a evoluției diacronice a celor două ramuri ale limbii portugheze, respectiv cea europeană, standard și varianta sa braziliană, precum și a trăsăturilor distinctive în plan lexical și morfo-sintactic ale acesteia din urmă. Autoarea abordează idiostilul amadian, având în vedere particularitățile în planurile lexical și morfo-sintactic, dar în special pe acelea care privesc câmpurile semantice ale romanului Tocaia Grande.

Un subcapitol consistent al cărții este dedicat stereotipurilor lingvistice, pe care Anca Milu-Vaidesegan le analizează prioritar din punct de vedere semantico- pragmatic, aplecându-se asupra impactului pe care l-au avut fenomenele de gramaticalizare sau de schimbare a categoriei gramaticale în crearea expresiilor frazeologice.

În a doua parte a lucrării, obiectivul autoarei a fost acela de a analiza modalitățile de realizare a echivalențelor stilistice și semnatice în cele două traduceri, cât și gradul de acuratețe în redarea idiostilului autorului. Ultimul capitol al lucrării se ocupă de pragmateme, clișee constrânse din punct de vedere pragmatic, analizând modul în care acestea se constituie în puncte de observație pentru anumite fapte culturale, prin mobilizarea unui lexic cu valoare implicită, ceea ce ilustrează consubstanțialitatea dintre lexic și cultură.

Cartea ,,Stereotipurile lingvistice în demersul traductiv: Jorge Amado în franceză și română” poate fi achiziționată de la Librăria Universității din București (Bd. Regina Elisabeta, nr. 4-12) sau online de pe site-ul Editurii Universității din București aici.

Pin It on Pinterest

Share This