În urma votului membrilor Senatului, conducerea Universității din București a decis reconfirmarea profesorilor și a cercetătorilor afiliați la Universitatea din București și la instituții de cercetare și învățământ superior din străinătate, membri ai comisiilor și ai Consiliului General al CNATDCU.

Decizia vine ca urmare a solicitării Ministerului Educației Naționale de avizare a membrilor actualului Consiliu Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) și a fost transmisă MEN în cursul zilei de astăzi.

Astfel, senatorii au reconfirmat 48 de profesori și cercetători din Universitatea din București, membri ai CNATDCU.

Conducerea Universității din București consideră că implicarea diasporei științifice, dar și a profesorilor ori a cercetătorilor străini, reprezintă un avantaj de necontestat pentru comunitatea științifică românească.  Activitatea lor în cadrul CNATDCU a contribuit deja în mod semnificativ la creșterea credibilității sistemului universitar și de cercetare din România, la corelarea standardelor naționale cu cele ale comunității științifice internaționale și la obiectivitatea analizelor Consiliului. Mai mult, solicitarea Ministerului Educației, care face referire la necesitatea unui  aviz instituțional pentru fiecare membru al actualului CNATDCU, generează confuzie pentru acei membri care sunt afiliați la instituții din străinătate.

De aceea, Senatul Universității din București a decis să ofere sprijin instituțional profesorilor și cercetătorilor afiliați unor instituții de învățământ superior și/ sau de cercetare din străinătate, membri în Consiliul General și în comisiile CNATDCU care corespund domeniilor și ramurilor de știință ale Universității din București. Este vorba despre 13 specialiști.

Pe de altă parte, conducerea universității atrage atenția că CNATDCU reprezintă  autoritatea celor mai valoroși cercetători și, în egală măsură, a acelora care și-au demonstrat angajamentul personal pentru apărarea principiilor eticii în cercetare și ale probității morale. Selecția riguroasă a membrilor CNATCU, care au aplicat individual, a creat în anul 2016 un consiliu robust, care contribuie la restabilirea încrederii în învățământul superior și în cercetarea din România, afilierea ori reprezentativitatea instituțională nefiind criterii de aplicare sau selecție. Faptul că Ministerul Educației a decis să solicite universităților avize pentru fiecare membru activ în Consiliu poate genera eliminarea unor buni și integri specialiști, dar care nu se bucură, din varii motive, de sprijinul senatelor universitare.

În ceea ce privește selecția unor noi membri pentru completarea CNATDCU, conducerea Universității din București solicită asigurarea unui proces riguros, bazat pe transparență, principii morale și meritocrație.

Lista membrilor actuali ai CNATDCU, profesori și cercetători ai Universității din București poate fi consultată aici.

Pin It on Pinterest

Share This