Vineri, 28 aprilie 2017, Centrul de Studii Arabe al Facultății de Limbi și Literaturi Străine din cadrul Universității din București organizează conferința cu tema ,,Primele interacțiuni ale creștinismului cu islamul în Ierusalim (sec. VII-VIII). Tendințe și reacții în perceperea orașului sfânt”. Prelegerea este susținută de dr. Cătălin-Ștefan Popa și va avea loc la Centrul de Studii Arabe al Facultății de Limbi și Literaturi Străine (strada Pitar Moș, nr. 7-13), începând cu ora 16:00.

Cătălin-Ștefan Popa este doctor în teologie, titlu obținut la Universitatea din Göttingen. În prezent, Cătălin-Ștefan Popa realizează o teză de abilitare la Universitatea din Marburg, Germania.

Centrul de Studii Arabe (CSA) a fost înființat în aprilie 1994 sub conducerea prof. univ. dr. Nadia Anghelescu. Membrii CSA sunt universitari care predau limba, literatura și cultura arabă.

Direcţiile tematice ale Centrului de Studii Arabe sunt promovarea la nivel universitar şi post-universitar a studiilor privind cultura şi civilizaţia arabă în perspectivă multidisciplinară (limbă, literatură, filosofie, etnologie, folclor, istorie, sociologie, artă etc), susţinerea proiectelor de cercetare a relaţiilor româno-arabe din trecut şi sprijinirea dezvoltării acestora în prezent, redactarea şi difuzarea unor publicaţii precum Alif (1995), Romano-Arabica. Serie Nouă (2001), dar și stabilirea de relaţii cu instituţii şi organizaţii care urmăresc obiective similare, atât din ţară, precum şi din străinătate.

Centrul de Studii Arabe a organizat trei conferințe internaționale dedicate lingvisticii arabe, în 1994, 2003 și 2007 și mai multe colocvii naționale.

Pin It on Pinterest

Share This