Profesor univ. dr. Mihai Ielenicz, geograf și geomorfolog de mare valoare, dascăl dedicat și iubit de zeci de generații de studenți și profesori, creator de Școală geografică la Facultatea de Geografie a Universității din București, a încetat din viață la 20 aprilie 2017, departe de țară, în Iordania.

S-a născut la 9 aprilie 1941 la București și a absolvit Facultatea de Geologie – Geografie din cadrul Universităţii din Bucureşti în perioada 1959-1964. La aceeași instituție a parcurs toate treptele ierarhiei didactice, devenind profesor universitar la Facultatea de Geografie, în cadrul Catedrei de Geomorfologie – Pedologie, în anul 1993.

Profesorul Mihai Ielenicz și-a identificat propria viață cu cea a facultății și universității, îndeplinind funcțiile de prodecan (1992-1996; 2004-2008) și decan (1996-2004), din care a condus Facultatea de Geografie către rezultate de excepție pe plan naţional şi internaţional. Energia sa inepuizabilă s-a manifestat în egală măsură ca președinte al Societății de Geografie, ca vicepreședinte al Comitetului Național de Geografie sau ca membru în diferite comisii ale Ministerului Educației și Cercetării. A fost mentorul a numeroase generaţii de geografi, îndrumătorul şi şlefuitorul unor geografi, cercetători ştiinţifici, cadre didactice preuniversitare şi universitare, ca şi alţi specialişti din diverse domenii.

Activitatea sa științifică a inclus un spectru larg de preocupări din domeniul geografiei fizice și geomorfologiei, materializate prin peste 200 de articole științifice, peste 25 de volume de specialitate și prin numeroase contracte de cercetare.

Cu mulți dintre noi a petrecut momente frumoase sau grele. Ne-a fost aproape și ne-a înțeles în viața profesională și personală. Îi mulțumim! Trecerea sa la cele veşnice lasă pe umerii noştri o responsabilitate profundă şi o frumoasă moştenire.

Dumnezeu să-l odihnească!

Pin It on Pinterest

Share This