Secţiunea de Ştiinţe Sociale a Institutului de Cercetare al Universităţii din Bucureşti (ICUB) organizează vineri, 7 aprilie 2017, evenimentul ”Making LLL a Reality for Teacher Education”. Prelegerea va avea loc la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială (sediul Panduri), camera 102, începând cu ora 15:30, și va fi susţinută de către lect. univ. dr. Camelia Rădulescu, câștigătoare a ICUB Grants Competition 2016.

Moderatorul evenimentului este prof. univ. dr. Cătălin Nedelcea, cadru didactic la Facultatea de Psihologie și Științele Educației a Universității din București.

Ineficiența reformelor structurale din ultimii 25 de ani a condus la concluzia că profesorii reprezintă un element cheie în acceptarea, adoptarea și punerea în practică a acestora, iar abordarea schimbărilor continue în practica didactică este strâns legată de capacitatea profesorilor de adaptare continuă a noilor teorii pedagogice la realitățile de zi cu zi ale școlii, în contextele particulare în care profesează.

Programele inițiale de formare lucrează cu studenți proveniți din medii sociale diferite, cu o educație formală, istorii personale și motivații pentru cariera didactică extrem de variate. Timpul alocat formării teoretice și practice este insuficient pentru formarea unei atitudini profesionale conștiente orientate spre învățare și devoltare continuă, esențiale într-o carieră didactică. În ciuda asigurării unor condiții de pregătire intensivă, de calitate, la standardele agreate la nivel european, parcursul profesional se face în mod diferit în funcție de capacitățile fiecărui viitor profesor de a achiziționa, de a  înțelege și de a integra în predare conținuturile noi și teoriile educaționale.

În acest context, studiul de cercetare prezent și-a propus crearea unui sistem de abordare a noilor idei și conținuturi în predare, sub forma unui instrument de lucru care poate oferi independență în învățare și o orientare spre dezvoltare continuă, indiferent de contextul în care este aplicat. Instrumentul propus este modelul SPIN, o modalitate de investigare a nevoilor umane, originară din psihologie și aplicată pe larg în business, o abordare sistematică a proceselor reflexive, care are ca scop adoptarea facilă și implementarea ideilor/schimbărilor prin dezvoltarea gândirii critice și creative.

Lect. univ. dr. Camelia Rădulescu, cadru didactic la Facultatea de Psihologie și Științele Educației în  Departamentul de Formare a Profesorilor, s-a specializat în cercetarea metodelor de predare a limbii engleze la Universitatea Warwick și în evaluarea programelor de formare la Universitatea Nottingham, Marea Britanie. Centrul de interes în cercetarea academică se plasează atât în aria proceselor reflexive implicate în procesul de învățare la adulți și a predării în cadrul programelor de formare a profesorilor, cât și în domeniul politicilor care vizează educația cadrelor didactice. Activitatea didactică se concentrează asupra cursurilor de limba engleză pentru domeniul psihologie și științele educației, comunicarea didactică, sociologia educației și practica pedagogică.

Mai multe informații despre prelegerea ”Making LLL a Reality for Teacher Education” pot fi consultate aici.

Pin It on Pinterest

Share This