Studenți ai Facultății de Fizică a Universității din București au participat în perioada 7-9 aprilie 2017 la Concursul Național de Fizică „Dragomir Hurmuzescu”, care a avut loc la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, obținând rezultate remarcabile la ediția din acest an.

Facultatea de Fizică a fost reprezentată printr-un lot de 7 studenți coordonați de conf. univ. dr. Iulia Ghiu. Studenții din anul I și II au obținut primele două locuri la acest concurs. Locul 1 – anul I a fost ocupat de Iovănescu Rareș, iar locul 2 – anul I de Sevestrean Alin. La anul II, locurile I și II au fost obținute de Avramescu Dana (locul 1) și Toma Petru Vlad (locul 2). Din anii III și IV, Nițescu Ovidiu a ocupat locul I, iar Alexandru Olărescu (Programul Fizică medicală) a obținut o mențiune.

Concursul „Dragomir Hurmuzescu” se adresează studenților înmatriculaţi la programele de studii universitare de licență, iar organizarea acestui concurs a apărut la inițiativa Facultăților de Fizică membre ale Consorţiului „Universitaria”.

Pentru studenții din anii I și II, concursul constă în rezolvarea de probleme de fizică, din domeniile fundamentale ale acesteia. Pentru studenții din anii terminali, anul III de la domeniul fizică și respectiv anul IV de la domeniul știinţe inginereşti aplicate – specializarea fizică tehnologică, proba constă în prezentarea orală a rezultatelor activității de cercetare realizate pentru lucrarea de licență.

Concursul are două etape, una locală la nivelul fiecărei facultăți, prin care se selectează echipa care va participa la faza următoare și etapa națională. O echipă este formată din șapte studenți (2 studenți din anul I, 2 studenți din anul II și 3 studenți din anii III și IV), la care se adaugă câte un cadru didactic însoțitor din fiecare centru universitar.

 

Pin It on Pinterest

Share This