A fost deschis apelul la contribuții pentru cea de-a doua ediție a Conferinței Naționale a Tinerilor Cercetători (CNTC) organizată de Romanian Association of Young Scholars. Evenimentul va avea loc în data de 17 iunie 2017 la Centrul de Conferințe al Hotelului RIN din București (Șos. Vitan – Bârzești, nr. 7D).

Conferința Națională a Tinerilor Cercetători este un eveniment academic dedicat explorării temelor de interes din domeniul științelor sociale. Cercetători, cadre didactice universitare, doctoranzi și masteranzi cu interese de cercetare din aria științelor sociale pot să participe cu lucrări din următoarele domenii de studiu (și nu numai):

 • știință politică;
 • istorie;
 • filosofie și etică;
 • politici socio-economice;
 • finanțe, economie națională și mondială;
 • administrație publică;
 • științe ale educației;
 • studii pedagogice;
 • drept;
 • sociologie;
 • studii literare și culturale;
 • teologie;
 • geografie și globalizare;
 • relații internaționale și studii regionale;
 • egalitate de șanse, studii de gen, drepturile omului;
 • studii de securitate;
 • comunicare și mass-media.

La finalul fiecărei secțiuni, toți participanții vor primi un certificat de participare din partea Romanian Association of Young Scholars și a instituției co-organizatoare a secțiunii.

Lucrările finale vor fi publicate în unul dintre jurnalele academice coordonate și editate de către RAYS: Romanian Journal of Social Sciences și Romanian Review of Young Researchers.

Totodată, CNTC 2017 pune la dispoziția participanților o secțiune de postere în cadrul căreia  le este oferită posibilitatea celor înscriși, dar care nu pot participa fizic la lucrările conferinței, să își prezinte rezultatele cercetărilor prin afișarea posterului în ziua evenimentului. Încadrarea lucrării în cadrul secțiunii de postere se face la cererea expresă a participantului, odată cu trimiterea rezumatului.

Propunerile conținând numele, statutul şi afilierea instituţională a autorului, titlul prezentării şi un rezumat de 1.500-2.000 de caractere, însoțit de 3-5 cuvinte cheie, pot fi transmise până pe 11 iunie 2017 (termen limită extins) la adresele de email confnationala@rays.org.ro sau office@rays.org.ro. Candidații ale căror propuneri vor fi acceptate vor fi notificați prin e-mail.

Taxa de participare este de 200 RON și trebuie achitată după primirea notificării de acceptare. Taxa de participare include participarea la lucrările și activitățile desfășurate în cadrul conferinței, certificatul de participare, materialele conferinței și publicarea lucrărilor.

Conferința Națională a Tinerilor Cercetători 2017 este co-organizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Politice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, Institutul de Cercetare a Calității Vieții al Academiei Române, Centrul de Cercetare în Etică Aplicată din cadrul Facultății de Filosofie a Universității din București și Facultatea de Relații Economice Internaționale a Academiei de Studii Economice.

Mai multe detalii despre cea de-a doua ediție a Conferinței Naționale a Tinerilor Cercetători pot fi consultate aici.

Pin It on Pinterest

Share This