Universitatea din București, prin Departamentul de Biochimie și Biologie Moleculară, organizează începând cu anul universitar 2017/2018 programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Biochimie și Biologie Moleculară, formă de învățământ cu frecvență, acreditat de către Ministerul Educației Naționale.

Programul se adresează absolvenților unei instituții de învățământ superior, nivel de licență sau master, aparținând domeniilor: biochimie, biologie, chimie, biochimie tehnologică, biotehnologie, medicină umană și veterinară, zootehnie, farmacie, chimie alimentară, ecologie și protecția mediului, bioinginerie, controlul și expertiza produselor agroalimentare și fizică medicală.

Programul se va desfășura pe parcursul a 40 de săptămâni, în 2 semestre, în regim cu taxă, valoarea fiind de 2500 lei/participant, pentru un număr de 25 de locuri.  În situația în care locurile nu se vor ocupa, valoarea taxei va fi recalculată. Cursurile, seminariile și lucrările practice se vor desfășura în weekend (vinerea după-amiază și sâmbătă).

În urma promovării examenelor, cursanții vor obține o diplomă de studii postuniversitare, eliberată de Universitatea din București.

Informații despre cursurile, seminariile și lucrările practice care se vor desfășura în cadrul programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Biochimie și Biologie Moleculară pot fi consultate în planul de învățământ disponibil aici.

Persoanele interesate pot să completeze fișa de intenție disponibilă aici și să o transmită la adresa de email mirey772002@gmail.com până la data de 31 iulie 2017.

Mai multe informații pot fi obținute la adresa de email mirey772002@gmail.com sau tel. 0731 700 433 (persoană de contact: Mirela Șerban).

 

Pin It on Pinterest

Share This