În perioada 23-28 mai 2017 profesori ai Centrului de Analiză Integrată și Management Teritorial din cadrul Facultății de Geografie a Universității din București (CAIMT) au participat la a 17-a ediție a Management International Conference (MIC), un eveniment cu tradiție, dedicat specialiștilor în management.

Delegația Centrului de Analiză Integrată şi Management Teritorial a fost reprezentată de conf. univ. dr. habil. Daniel Peptenatu, conf. univ. dr. Cristian-Constantin Drăghici, lector univ. dr. Radu-Daniel Pintilii, drd. Ana-Maria Ciobotaru, masterand Andreea-Karina Gruia și masterand Alexandra Grecu. Echipa a fost completată de prof. univ. dr. Răzvan Cătălin Dobrea și drd. Cristina Dima de la Academia de Științe Economice din București.

Temele susținute de către delegația CAIMT în cadrul evenimentului – Impactul macro-deciziilor în generarea efectelor de multiplicare în sistemele urbane cu funcționalitate turistică, Complementaritatea funcției balneare în dezvoltarea sistemelor teritoriale și New approaches to performance of Public Investment Projects au prezentat un real interes pentru auditoriu. Drept urmare, s-au stabilit o serie de propuneri de colaborare:

  • proiecte comune de cercetare științifică (Maria Jakubik – Universitatea de Stiinţe Aplicate, Helsinki, Finlanda),
  • mobilități de tip ERASMUS (Andrzej Tucki, Universitatea Marie Curie, Lublin, Polonia),
  • identificarea și propunerea unor modalități de promovare a turismului balnear din România pe piețele din Asia, unde această componentă lipsește (Chu Chun Chieh – Ministerul de Finanţe, China).

Anul acesta, Conferința Internațională de Management a avut ca tematica Managing Global Economy și a reunit participanți din mai multe țări ale Uniunii Europene și din întreaga lume. În cadrul conferinței au fost abordate aspecte legate de noile cunoștințe teoretice, metodologice și practice, precum și mai buna înțelegere a practicilor de management. În fiecare an, conferința se focalizează pe teme speciale, cum ar fi managementul cunoștințelor, globalizare, dialog intercultural, responsabilitate socială, dezvoltare durabilă.

Conferința Internațională de Management a fost organizată de Universitatea din Pimorska, Facultatea de Management (Slovenia), Universitatea de Stat din Moscova (Lomonosov) și Școala de Economie din Moscova (Federația Rusă), Facultatea de Economie și Turism “Dr. Mijo Mirković” (Croația), Asociația pentru Studiile Economiilor și Culturilor Est Europene (SUA) și Societatea pentru Studiile Piețelor Emergente (SUA).

Pin It on Pinterest

Share This