Egalitatea de șanse între femei și bărbați, un principiu fundamental al dreptului comunitar, a ridicat de-a lungul timpului, atât la nivel național, cât și la nivel transnațional, numeroase probleme sociale cu repercursiuni asupra dreptului la muncă și asupra integrității fizice și morale a cetățenilor.

În prezent, la nivel transnațional, egalitatea de șanse între femei și bărbați reprezintă o preocupare constantă a Uniunii Europene, promovată în toate direcțile de acțiune, în timp ce la nivel național, lupta împotriva violenței și a inegalității de gen capată din ce în ce mai multă atenție în spațiul public.

În acest context, Facultatea de Științe Politice a Universității din București organizează, în perioada 6 – 7 iulie 2017, workshop-ul „Egalitatea de şanse şi combaterea violențelor inter-personale în context european” – Schimb de experiență şi cooperare academică România – Norvegia. Evenimentul va avea loc pe strada Spiru Haret, nr. 8.

Pe parcursul celor două zile, profesori și cercetători din România și Norvegia, vor dezbate pe tema egalității de şanse şi a combaterii violențelor inter-personale în context european. Mai mult, proiectul este conceput și sub forma unui schimb de experiență în vederea cooperării academice între cele două state, România și Norvegia.

Printre invitații speciali ai evenimentului se numără și Margunn Bjørnholt, profesor cercetător la Norwegian Centre for Violence and Trauma Studies (NKVTS), care va aborda în discursul său o serie de tematici și reflecții asupra violenței domestice, și Kari Stefansen, profesor cercetător la Norwegian Social Research.

Alte aspecte ale violenței domestice tratate în cadrul conferinței se referă și la violența împotriva femeilor la intersecția sexului, etnicității și clasei (Andreea Bragă, Director executiv la Filia), intervenția statului în cazul violenței domestic (Simona Voicescu, președintele Asociației Necuvinte), lipsa proiectelor dedicate diminuării violenței domestic în România (Tudorina Mihai, vice-președinte al Asociaţiei Front), statistici privind violența domestică în România (Mihaela Sasarman, președintele Asociației Transcena), protecția victimelor violenței domestice (Mihaela Mangu, președintele Asociației Anais) și analiza și diagnosticarea violenței în România (Ioana Dumitrescu, Asociația AlMegal).

În cadrul evenimentului vor mai lua cuvântul și prof. univ. dr. Ionela Băluță, decan al Facultății de Științe Politice, Simona Necula, secretar general al CEREFREA Villa Noël, precum și alte cadre didactice ale Universității din București, conf. univ. dr. Camil Pârvu, conf. univ. dr. Laura Grunberg, lect. univ. dr. Anca Dohotariu, și ale Universității „Nicolae Titulescu”, lect. univ. dr. Diana Neaga.

Conferința este organizată, în cadrul proiectului realizat prin Programul Cercetare în Sectoare Prioritare finanţat de Granturile SEE, contract nr. 27BIL/16.05.2017, de Centrul pentru Politicile Egalității de Şanse al Facultății de Științe Politice din cadrul Universității din București. Proiectul își propune să consolideze relaților bilaterale dintre România și Norvegia în domeniul cercetării, în aria ştiințelor sociale. Acțiunile realizate în această direcție se orientează spre extinderea rețelei de cercetători din cele două țări.

Programul complet al conferinței poate fi consultat aici.

 

Pin It on Pinterest

Share This