24 de studenți și masteranzi din domenii precum asistență socială, sociologie, medicină, farmacie, științe politice, filosofie, psihologie și economie, participă la cea de-a noua ediție a Şcolii de Vară cu tema ,,Grupuri de Risc şi Servicii Sociale de Suport. Dreptul la nediscriminare”, organizată în perioada 10–16 iulie 2017, în stațiunea Saturn.

Studenții vor participa la ateliere informative cu privire la drepturile omului, consumul de droguri, sexul comercial, consiliere pre si post test HIV și testarea HIV, furnizarea de servicii sociale de suport adresate grupurilor de risc, cadrul legislativ și politicile din domeniul prevenirii și combaterii consumului și traficului de droguri, feminism și LGBTQ, procesul legiferării, discriminare și politicile anti-discriminare din România. Atelierele vor fi susținute de către cadre didactice, experți în domeniul drepturilor omului și nediscriminării și activiști în domeniul social.

Şcoala de Vară este deschisă studenților şi masteranzilor din universitățile de stat şi private din România, cu excepția celor care au participat la celelalte ediții. În plus, sunt încurajați să participe la acest eveniment şi studenți/masteranzi care au HIV/SIDA, cei de etnie rommă, precum şi cei care au experiență în problematica discriminării, a consumului de droguri şi a practicării sexului comercial.

Școala de vară este organizată de Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universității din Bucureşti (SAS), în colaborare cu Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) şi Asociaţia Carusel, Agenţia Naţională Antidrog (ANA) și Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România. Organizatorii acoperă toate cheltuielile legate de cazare şi masă. Din cauza limitărilor financiare, transportul va fi asigurat cu autocarul, doar pentru ruta Bucureşti – Hotel Narcis, Stațiunea Saturn – Bucureşti.

Agenda completă a evenimentului poate fi consultată aici.

Pin It on Pinterest

Share This