Astăzi, 6 iulie 2017, Universitatea din București a demarat înscrierile la studii universitare de licență și masterat la toate cele 19 facultăți ale sale.

Pentru admiterea din anul 2017 la studii universitare de licență, Universitatea din București pune la dispoziția candidaților un număr total de 10.287 de locuri, dintre care 4.310 de locuri la buget și 5.977 de locuri la taxă. Numărul de locuri la buget și la taxă repartizat pe facultăți, pentru studii universitare de licență, poate fi consultat aici.

Pentru studii universitare de masterat, Universitatea din București scoate la concurs în acest an  un număr total de 8.273 de locuri la toate cele 19 facultăți ale sale, dintre care 3.200 de locuri la buget și 5.073 de locuri la taxă. Aici puteți consulta numărul de locuri la buget și la taxă repartizat pentru studii universitare de masterat.

Pentru candidații la admiterea din acest an, Universitatea din București oferă o serie de facilități, precum achitarea online a taxei de înscriere, cazare gratuită în căminele proprii și acces gratuit în spațiul Grădinii Botanice „Dimitrie Brândză”.

Plata taxei de înscriere la admitere se poate face online prin completarea formularului disponibil la adresa: www.po.unibuc.ro. Mai mult, candidații beneficiază de trei zile gratuite de cazare în căminele Universității din București.

Actele necesare pentru completarea dosarului de înscriere pentru studii universitare de licență sunt următoarele: fişă-tip de înscriere, diplomă de bacalaureat / adeverință eliberată de instituția de învățământ (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2017) sau diplomă echivalentă cu aceasta, diploma de olimpic, în copie (în cazul candidaţilor care se înscriu ca olimpici), certificatul de naştere, în copie certificată conform cu originalul, adeverinţă medicală-tip, trei fotografii 3/4 cm, C.I  sau pașaport în copie, documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii, chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere.

Potrivit Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului de admitere 2017 pentru studii universitare de licență, aprobată în ședința Senatului UNIBUC din 22 februarie 2017, „prin excepție, pentru candidații care au promovat examenele de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2016-2017, în baza acordului scris al acestora, Universitatea din București se poate interconecta cu Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) în vederea preluării datelor personale și a rezultatelor obținute la bacalaureat ale acestor candidați, caz în care nu este necesară adeverința eliberată de către instituția de învățământ”.   Mai multe informații despre actele necesare pentru dosarul de înscriere la studii universitare de licență pot fi consultate aici, iar informații complete despre cuantumul taxelor pentru fiecare facultate a Universității din București pot fi accesate aici.

În ceea ce privește studiile universitare de masterat, candidații vor include în dosar următoarele acte: fișă tip de înscriere, diplomă de licenţă în original sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2017, diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original sau copie certificată conform cu originalul, documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, eliberat conform legislației în vigoare la momentul întocmirii, certificatul de naştere, în copie certificată conform cu originalul, adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează, trei fotografii tip buletin de identitate, B.I. sau C.I. în copie, chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere. Mai multe informații despre actele necesare pentru dosarul de înscriere la studii universitare de masterat pot fi consultate aici, iar informații complete despre cuantumul taxelor pentru fiecare facultate a Universității din București pot fi accesate aici.

Înscrierea la admitere se face la sediile facultăților Universității din București (mai multe informații referitoare la datele de contact ale facultăților pot fi consultate aici). Pentru admiterea 2017, înscrierea la programele de licență și masterat ale Facultății de Științe Politice se face și online (www.fspub.unibuc.ro/admitere).

În ceea ce privește modalitatea de admitere, menționăm că fiecare facultate a decis asupra propriei forme de concurs (în link-urile următoare puteți identifica facultățile care au optat pentru forma de admitere specificată):

Informații despre specializări, cursuri și admiterea la fiecare dintre facultățile Universității din București pot fi găsite mai jos:

Data limită pentru înscrierea la facultățile Universității din București este 25 iulie 2017, iar ultimele rezultate ale examenelor de admitere se vor afișa la data de 29 iulie 2017. Calendarul admiterii la facultate poate fi consultat aici.

Aici puteți consulta Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere 2017 pentru studii universitare de licență și aici, pentru studii universitare de masterat.

Universitatea din București va comunica în mod constant informații cu privire la admiterea din această sesiune pe website-ul dedicat admiterii: www.admitere.unibuc.ro și pe conturile de Facebook Universitatea din București și Facebook Admiterea la Universitatea din București.

Pin It on Pinterest

Share This