La Editura Universității din București a apărut volumul ,,Lingvistică generală, lingvistică formală, lingvistică computațională – Omagiu profesorului Emil Ionescu la 60 de ani”, coordonat de Verginia Barbu Mititelu, Mihaela Ionescu și Gianina Iordăchioaia, cercetătoare științifice și foste studente ale profesorului Emil Ionescu.

Volumul face parte din Colecția ,,Personalități ale Universității din București” și reprezintă un omagiu adus activității didactice și științifice a profesorului Emil Ionescu, din partea colegilor, a colaboratorilor și a foștilor studenți, la împlinirea vârstei de 60 de ani.

Cartea cuprinde o colecție de lucrări pe teme de lingvistică generală și formală cu elemente de lingvistică computațională, experimentală și de corpus. Articolele tratează aspecte semantice și sintactice ale negației în limba română, modalitate, valență verbală și structură argumentală, investigații comparative ale dialectelor românești sud-dunărene. Domeniul empiric al lucrărilor din volum îl constituie în primul rând limba română și dialectele acesteia, dar regăsim, de asemenea, și discuții cu aplicație la alte limbi, cum ar fi engleza, franceza și alte limbi romanice, de cele mai multe ori, din perspectivă comparativă.

Activitatea universitară a profesorului Emil Ionescu reprezintă un efort continuu de a îmbina cele trei subdiscipline lingvistice: lingvistica generală, lingvistica formală și lingvistica computațională. Emil Ionescu și-a început activitatea didactică universitară ca asistent în anul 1990, iar până în prezent a parcurs toate treptele ierarhiei universitare. În prezent, este profesor la Departamentul de Lingvistică al Facultății de Litere din cadrul Universității din București.

În calitate de cercetător, Emil Ionescu aduce o contribuție esențială studiului limbii române din perpectiva lingvisticii moderne, prin faptul că propune o metodologie științifică avansată care îmbină lingvistica formală cu cea computațională. Prof. univ. dr. Emil Ionescu a publicat numeroase lucrări referitoare la interfața dintre sintaxă și semantică, cu o atenție deosebită față de negație, valență verbală și structură argumentală, subiecte care pot fi regăsite și în acest volum, în special printre contribuțiile foștilor săi studenți.

Cartea se adresează atât cercetătorilor în domeniu, cât și studenților din ciclul superior de studii.

Volumul ,,Lingvistică generală, lingvistică formală, lingvistică computațională – Omagiu profesorului Emil Ionescu la 60 de ani” poate fi achiziționat de la Librăria Universității din București (Bd. Regina Elisabeta, nr. 4-12) sau online de pe site-ul Editurii Universității din București aici.

Pin It on Pinterest

Share This