A fost lansat apelul la contribuții pentru cea de-a III-a ediție a conferinței internaționale International Interdisciplinary Doctoral Conference (IIDC2017). Evenimentul va avea loc în perioada 29 – 30 septembrie 2017, la  Centrul de conferinte al RIN Grand Hotel București.

Conferința oferă cercetătorilor postdoctoranzi, asistenților universitari, doctoranzilor și masteranzilor oportunitatea de a-și prezenta și de a publica rezultatele cercetărilor realizate în diverse domenii, precum: ştiinţe politice, istorie contemporană/modern, finanţe, economie naţională/mondială, administraţie publică, educaţie şi pedagogie, studii sociologice, filosofie și etică, religie, drept, artă şi studii literare, studii culturale, comunicare şi mass-media, geografie și globalizare, relaţii internaţionale şi studii regionale, egalitate de şanse şi drepturile omului, studii de securitate și studii UE.

În cadrul festivității de încheiere, toți participanții vor primi câte un certificat de participare. În plus, toate lucrările vor fi publicate într-unul dintre jurnalele academice editate de RAYS: Romanian Journal of Social Sciences sau Romanian Review of Young Researchers.

Propunerile trebuie să conțină numele, statutul și afilierea instituțională a autorului/autorilor, titlul lucrării și un abstract de 1.500 – 2.000 de caractere (cel mult 1 pagină), precum și 5 cuvinte cheie. De asemenea, acestea trebui redactate în limba engleză și trimise la adresa internationaldoctoralconference@rays.org.ro sau office@rays.org.ro până la data de 17 septembrie 2017. Candidații ale căror propuneri sunt acceptate vor fi contactați prin intermediul e-mailui.

Mai multe informații legate de cea de-a III-a ediție a conferinței internaționale International Interdisciplinary Doctoral Conference (IIDC2017) pot fi consultate aici și aici.

Conferința este organizată în parteneriat cu Centrul de Cercetare în Etică Aplicată din cadrul Facultății de Filosofie a Universității din București, Facultatea de Științe Politice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, Institutul de Cercetare a Calității Vieții al Academiei Române și Facultatea de Relații Economice Internaționale a Academiei de Studii Economice.

 

Pin It on Pinterest

Share This