Secțiunea de Științe Sociale a Institutului de Cercetare a Universității din București anunță deschiderea a două posturi de interni (stagiari), în regim de voluntariat. Acești voluntari interni vor face muncă de secretariat,  se vor ocupa de organizarea și promovarea evenimentelor ICUB (conferințe, școli de vară, seminarii de cercetare) și de comunicarea cu publicul.

Pentru a aplica, persoanele interesate trebuie să trimită un CV și o scrisoare de intenție, în limba engleză, la adresa socialsciences@icub.unibuc.ro, până la data de 30 septembrie 2017.

Perioada de voluntariat este de 3 – 6 luni, cu posibilitatea de prelungire.

Pentru a deveni intern al ICUB, voluntarii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • să fie masteranzi, absolvenți de master sau doctoranzi într-una din specializările reprezentate în institut (secțiunea de științe umaniste);
  • să aibă un interes susținut pentru activitatea de cercetare;
  • să cunoască foarte bine cel puțin o limbă de circulație internațională;
  • să fie dinamici, activi și dornici de a lucra în echipă;

Pe perioada de internship, voluntarii vor fi integrați în echipa ICUB, lucrând atât cu directorul, managerul de proiecte și administratorul de secțiune, cât și cu bursierii străini și profesorii invitați. La încheierea perioadei de voluntariat, stagiarii vor primi o adeverință din partea Universității din București și eventuale recomandări pentru aplicații ulterioare.

Mai multe detalii despre oportunitatea de internship în cadrul Institutului de Cercetare al Universității din București pot fi consultate aici.

Pin It on Pinterest

Share This