Școala Doctorală Francofonă de Științe Sociale (EDSS), componentă a Centrului Regional Francofon de Cercetări Avansate în Științe Sociale al Universității din București (CEREFREA Villa Noël), organizează un concurs de admitere deschis tuturor doctoranzilor francofoni în științe sociale admiși în primul an de teză în anul universitar 2017-2018 la școlile doctorale ale Universității din București, precum și la alte universități membre ale Agenției Universitare a Francofoniei. Candidații înscriși într-o universitate din altă țară pot candida pentru bursa „Eugen Ionescu”.

EDSS oferă o formare intensivă în științe sociale cumulând 30 de credite transferabile, gestionate de școlile doctorale de proveniență. Formarea constă în cursuri, seminare, tutorate, școli de vară, cu un accent deosebit pe îndrumarea metodologică individuală a doctoranzilor. Profesorii care asigură această formare provin din universitățile partenere: Ecole des hautes études en sciences sociales (Paris), Université Laval (Québec), Université Libre de Bruxelles, Université de Bordeaux, Universitatea Pedagogică din Chișinău, Noua Universitate Bulgară din  Sofia, precum și din Universitatea din București. Activitățile au loc în perioada ianuarie-iulie 2018. Prin participarea la acest program, doctoranzii au posibilitatea de a continua teza în regim de cotutelă la universitățile din consorțiu și nu numai.

Domenii eligibile:

  • Antropologie
  • Drept
  • Istorie
  • Jurnalism și științele comunicării
  • Litere
  • Sociologie
  • Științe politice

Dosarul de candidatură trebuie să cuprindă un proiect de cercetare în limba franceză de 5-7 pagini, o scrisoare de intenție în limba franceză, un CV care să conțină parcursul academic și/ sau eventuale participări la conferințe sau publicații, dar și o adeverință de admitere în anul I la doctorat pentru anul 2017-2018.

Dosarul trebuie trimis în format Word, PDF sau JPG la adresa edss@g.unibuc.ro, până la data de 7 noiembrie 2017. Rezultatele vor fi comunicate pe data de 15 noiembrie 2017.

Informații suplimentare despre acest apel la candidaturi pot fi obținute la adresa dragos.jipa@g.unibuc.ro.

Pin It on Pinterest

Share This