În luna noiembrie, se vor lansa apeluri la candidaturi pentru a II-a runda a Proiectului „Romania Secondary Education Project” (ROSE), dedicat sub-proiectelor cu finanțare nerambursabilă oferită de Uniunea Europeană pentru îmbunătățirea învățământulului secundar în România.

Programul finanțează o serie de programe remediale pentru studenți, coaching și dezvoltare personală, îndrumare și sprijin, consiliere profesională și orientare în carieră, dezvoltarea competențelor socio-emoționale, ateliere, vizite de studii, cursuri adresate elevilor, competiții sportive, activități reacreative, vizite la muzee și alte instituții de artă și cultură pentru elevi, precum și campanii de diseminare și de conștientizare, prin intermediul a două scheme de garanturi:

  1. Schema de granturi necompetitive, cu scopul sprijinirii universităților publice eligibile să dezvolte și să aplice programe de îmbunătățire a performanțelor academice ale studenților, de tutoriat, consiliere profesională și orientare în carieră, servicii de îndrumare și sprijin, servicii de coaching, de dezvoltare a competențelor socio – emoționale, workshop-uri în domenii specifice, precum și campanii de sensibilizare adresate studenților cu risc de abandon ridicat sau alte activități similare.

Perioada de depunere a proiectelor pentru runda a II-a va începe din noiembrie 2017 și se va finaliza la data de 19 februarie 2018, iar implementarea lor va dura pe o perioadă de minim 2 ani și maxim 3 ani.

  1. Schema de granturi competitive, cu referire la Programele de vară de tip punte (summer bridge programs), în cadrul cărora elevii de liceu pot participa la cursuri, seminarii, activități de consiliere, competiții sportive sau activități sociale și culturale etc. în campusurile universitare.

Perioada de depunere a proiectelor pentru runda a II-a va începe din noiembrie 2017 și se va finaliza la data de 15 ianuarie 2018, iar universitățile eligibile pot astfel aplica în numele unei facultăți sau al unui grup de facultăți pentru un singur grant, cu durată maximă de 3 ani.

Proiectul ROSE este implementat de către Ministerul Educației Naționale (MEN), prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE), cu un buget total în valoare de 200 de milioane de euro și se derulează pe o perioadă de 7 ani, în intervalul 2015-2022.

ROSE face parte din Programul Național al MEN „Sprijin la bacalaureat, acces la facultate” (aprobat prin Hotărârea Guvernului 251/2015) și contribuie la atingerea obiectivelor stabilite prin strategia de reducere a părăsirii timpurii a școlii și la îmbunătățirea oportunităților de participare în învățământul terțiar, pentru populația României.

Obiectivele de dezvoltare ale ROSE sunt îmbunătățirea tranziției de la liceu la învățământul terțiar și creșterea gradului de retenție în primul an de studii universitare, în instituțiile finanțate în cadrul proiectului.

De asemenea, prin acest proiect se încearcă  reducerea ratei de abandon în clasele terminale din liceele sprijinite în proiect, reducerea, în unitățile de învățământ sprijinite în proiect, a procentului liceelor cu rate de abandon, creșterea ratei de absolvire în liceele sprijinite în proiect, creșterea ratei de promovabilitate a examenului de bacalaureat în liceele sprijinite în proiect, precum și creșterea ratei de retenție în primul an universitar în facultățile sprijinite în proiect.

Mai multe informații despre etapele care trebuie parcurse pentru depunerea proiectelor pot fi consultate aici, iar detalii suplimentare despre calendarul de derulare a rundelor de granturi, sunt disponibile aici.

Pin It on Pinterest

Share This