A fost lansat catalogul lunii octombrie cu programele de finanțare nerambursabilă active, finanțate de către Uniunea Europeană, care se adresează cadrelor didactice și cercetătorilor din cadrul Universității din București.

Scopul acestor programe este acela de a sprijini dezvoltarea turismului, îmbunătățirea formării juridice și a politicilor privind drogurile, combaterea rasismului, a xenofobiei, precum și eliminarea discriminării și încurajarea integrării romilor în comunitate.

Programele incluse în catalog sunt finanţate de Uniunea Europeană, care sprijină implicarea comunităților academice  în proiecte de dezvoltare socială.

Lista completă a programelor cu finanțare nerambursabilă pentru luna octombrie, precum și mai multe detalii despre fiecare program în parte pot fi consultate aici.

Pentru mai multe informații referitoare la etapele care trebuie parcurse pentru depunerea proiectelor, vă rugăm să contactați Departamentul de Fonduri Structurale, la numerele de telefon: (+4) 021 305 82 22, (+4) 021 305 82 24, (+4) 021 305 82 06.

Pin It on Pinterest

Share This