Școala Doctorală Francofonă de Științe Sociale (CEREFREA Villa Noël) a organizat în perioada 9-15 octombrie 2017 o școală de toamnă și un colocviu pe tema „războiului disciplinelor”, găzduite la Centrul de conferințe de la Sinaia al Universității din București. La eveniment au participat 17 doctoranzi francofoni de la Universitatea din București, precum și de la Universitatea din Sofia, Universitatea ELTE din Budapesta și Universitatea Pedagogică din Chișinău.

Pornind de la ideea că împărțirea disciplinară a cunoașterii nu este rezultatul unei evoluții naturale, ci al unor decizii politice ale modernității, școala de toamnă a invitat participanții la o reflecție colectivă asupra întrebării “Ce este o disciplină?” Au oferit răspunsuri profesori din România, Bulgaria, Belgia și Rep. Moldova, specializați în istorie, studii literare, antropologie, psihanaliză, științe politice, pedagogie, studii medievale, studii culturale și studii feministe. Aceștia au arătat modul în care instituționalizarea disciplinelor în spațiul academic a condus la o „naturalizare” a conceptelor și a practicilor de cercetare și și-au supus propriile domenii de activitate unei interogații interesate de construcția socială a disciplinelor. Doar în acest fel se poate arăta cum conceptele și practicile specifice fiecărui domeniu își au istoria și limitele proprii.

Programul săptămânii s-a încheiat cu un colocviu intitulat „Războiul disciplinelor”. Intervențiile participanților au arătat modul în care cercetările din diverse discipline se înscriu într-o istorie a conflictelor disciplinare care a continuat, sub diverse forme, Conflictul facultăților despre care vorbea Kant în 1798. De asemenea, dezbaterile au arătat cum orice nouă disciplină apare și se impune cu prețul unui conflict cu disciplinele mai vechi, care ocupă o poziție dominantă în câmpul academic.

Cele două evenimente s-au înscris în seria de programe de formare interdisciplinară în științele sociale, organizate în ultimii ani de către Școala Doctorală Francofonă de Științe Sociale (CEREFREA Villa Noël), în colaborare cu universitățile franceze și francofone partenere.

Manifestările au fost organizate cu sprijinul Universității din București și al Agenției Universitare a Francofoniei, sub coordonarea profesorilor Radu Toma și Dragoș Jipa, cadre didactice ale Facultății de Limbi și Literaturi Străine din cadrul Universității din București.

Pin It on Pinterest

Share This