În perioada 3-4 noiembrie 2017 va avea loc, la Biblioteca Națională a României, cea de a doua ediţie a Conferinței Naționale a Comunității Educație pentru Științe „Educația STEM – Parteneriat pentru Calitate”, organizată de Universitatea din București, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, Institutul de Fizică şi Inginerie Nucleară – Horia Hulubei și European Schoolnet, în parteneriat cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Societatea Română de Fizică, Societatea de Ştiinţe Matematice din România, Societatea de Chimie din România și Societatea de Geografie din România.

Scopul acestei conferințe este acela de a reuni experți din domeniul educațional de la nivel internațional și național – local, reprezentanți ai institutelor de cercetare, ai școlilor și universităților, factori de decizie la nivel de politici educaționale, industrie, ONG-uri, companii care vor prezenta, discuta și experimenta abordări inovative ale educației STEM, precum și tendințele de dezvoltare și provocările cu care se confruntă diverși actori interesați de dezvoltarea Comunității Educație pentru Științe.

Educația STEM, prin finalitățile care i se atribuie, reprezintă un vector de impact asupra creșterii competitivității și coeziunii sociale, în contextul dezvoltării durabile a României cu influențe semnificative asupra creșterii bunăstării atât a celor care învață, cât și a comunității în care trăiesc.

Printre invitații speciali se numără Acad. Dr. Nicolae Zamfir, Director, Institutul de Fizică şi Inginerie Nucleară, Horia Hulubei, Infrastructura Luminii Extreme – Fizica Nucleara (ELI-NP), Prof. univ. dr. Romiță B. Iucu, Prorector, Universitatea din București, Dr. Madlen Șerban, ex Director European Training Foundation, Prof. univ. dr. Radu Gologan, Universitatea Politehnica București, Societatea de Științe Matematice din România, Dr. Ligia Deca, Consilier de Stat, Administrația Prezidențială, coordonator al proiectului „România Educată”, Dr. Luisa-Maria Roşu, director al centrului I-STEM al University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, Acad. dr. Marius Andruh, Facultatea de Chimie, Universitatea din Bucureşti, Prof. univ. dr. Eli Eisenberg, Senior Deputy Director General for Research & Development, ORT Israel etc. Acestora li se adaugă alte nume sonore care vor susține intervenții plenare sau punctuale în cadrul unor mese rotunde de dezbateri. Nu în ultimul rând, vor fi implicați în cadrul unui panel de experți care își propune să identifice modalități de consolidare a comunității educație pentru științe cu impact asupra calității acestei componente.

De asemenea, conferința va cuprinde 25 de ateliere practice dedicate cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și invitaților conferinței (universitari, cercetători, reprezentanți ai societății civile interesați și implicați în educația pentru Științe – STEM), standuri cu resurse educaționale și o expoziție mobilă despre cutremure.

Organizatorii așteaptă peste 250 de participanți la conferință, cadre didactice care predau discipline STEM (dintre care cel puțin 30 de cadre didactice din zone defavorizate și 10 din Republica Moldova), reprezentanți ai învățământului universitar, ai altor instituții din sistemul de învățământ, ai unor instituții din sistemul de cercetare, dezvoltare, inovare, organizații ale societății civile, industrie și mediul de afaceri, instituții ale administrației publice locale.

În urma acestei conferințe interactive, partenerii își propun cel puțin două linii majore de acțiune: consolidarea comunității educației pentru științe, care să reunească periodic actorii interesați și implicați din toate mediile (școli, universități, asociații profesional-științifice, business, politici publice / decidenți) și influențarea pe bază de evidențe a politicilor educaționale și de cercetare pentru a finanța și derula programe consistente de educație pentru științe, precum și influențarea practicilor profesionale legate de predarea și învățarea în aceste domenii. –

Evenimentul este înscris în calendarul de activități organizate sub egida Dezbaterii Naționale pentru Educație și Cercetare – România educată.

Conferința este susținută și de Ministerul Cercetării și Inovării prin programul Conceput în România.

Mai multe informații despre cea de-a doua ediție a Conferinței Naționale a Comunității Educație pentru Științe ”Educația STEM – Parteneriat pentru Calitate” pot fi consultate aici sau pe pagina de facebook a evenimentului.

Pin It on Pinterest

Share This