Universitatea din București, prin intermediul Facultății de Psihologie și Științele Educației, a fost reprezentată în cadrul „Congresului Internațional de Noi Tehnologii și Tendințe în domeniul Educației” (CINTE 2017).

În perioada 18-20 octombrie 2017, la Bilbao, Spania, lect. univ. dr. Elena Marin a susținut o prelegere cu titlul „Formarea cadrelor didactice în domeniul noilor tehnologii – perspective europene”. Principalele subiecte prezentate au adus în discuție importanța utilizării tehnologiei în vederea facilitării și accelerării transferului și mobilizării cunoașterii. Astfel, factorul determinant al implementării unui sistem educațional bazat pe integrarea în procesul de învățate a tehnologiei informației și a comunicării este formarea inițială și formarea continuă a personalului didactic.

Congresul Internațional de Noi Tehnologii și Tendințe în domeniul Educației, aflat la a doua ediție, s-a adresat cadrelor universitare, cercetătorilor, facultăților și studenților interesați de noile dezvoltări ale tehnologiei educaționale în predare, învățare și cercetare. Liniile tematice ale congresului au făcut referire la noile evoluții ale inovației educaționale, însoțite de utilizarea activă a noilor tehnologii sau a tehnologiilor emergente. Printre temele acoperite s-au numărat învățarea limbilor străine cu ajutorul povestirile digitale, tehnologia și inovația educațională, creativitatea și noile tehnologii în sala de clasă, dar și formarea cadrelor didactice pentru perspectiva Tehnologiei Informației și Comunicării (TIC).

Mai multe informații despre „Congresul Internațional de Noi Tehnologii și Tendințe în domeniul Educației” (CINTE 2017) pot fi consultate aici.

Pin It on Pinterest

Share This