În perioada 12 octombrie–2 noiembrie, Matteo Valleriani, profesor invitat al Secțiunii de Științe Umaniste din cadrul Institutului de Cercetări al Universității din București, va preda un curs opțional cu tema Images of the Knowledge System Pivoted Around Cosmology. A new form of codification of practical knowledge and its (practical) function from the 14th to the 17th century. Cursul se va desfășura în Sala de Consiliu a Facultății de Filosofie (Splaiul Independenței, nr. 204).

Images of the Knowledge System Pivoted Around Cosmology este un curs opțional intensiv care se adresează în special studenților masteranzi și doctoranzilor. Cursul va oferi o introducere în procesul de „renovare”  al științelor de la sfârșitul epocii medievale și începutul perioadei moderne prin analiza, discuția și contextualizarea imaginilor. Discuțiile se vor axa pe următoarele domenii ale cunoașterii: cosmologie, geografie (cosmografie), măsurarea timpului, medicină și alchimie (farmacologie).

Cunoașterea practică este cunoașterea necesară pentru producerea unui anumit lucru; acest lucru poate lua forma unei lucrări artistice sau a unui obiect mecanic, poate fi rezultatul unui tratament medical sau al unui demers matematic. Acestea se obțin în urma unui flux de lucru, precum procesul construirii unei mașini, formularea unei rețete sau crearea unui algoritm. Perioada modernă timpurie se caracterizează prin sistematizarea sporită și codificarea acestor practici în texte, diagrame sau imagini. În urma condificării, această cunoaștere nu mai este una practică, ci ia forme abstracte; devine, astfel, fundația unui nou sistem al cunoașterii.

Cursul Images of the Knowledge System Pivoted Around Cosmology își propune explorarea procesului de expansiune în Evul Mediu târziu al unui asemenea sistem instituționalizat în universitățile europene ale vremii și care are la bază o viziune geocentrică asupra lumii. Unul dintre mecanismele care au permis expansiunea conceptuală a acestui sistem, precum și lărgirea grupurilor sociale care aveau acces la el, este reprezentat de implementarea programului pictorial în științe, apărut la începutul secolului al XIV-lea.

Matteo Valleriani este cercetător la Max Planck Institute for the History of Science. Este interesat de procesele de emergență a cunoașterii științifice în relație cu dimensiunea practică, socială sau instituțională a acesteia. Printre proiectele majore ale sale se numără știința lui Galileo și balistica lui Nicolo Tartaglia. Ca membru afiliat al Excellence Cluster Topoi, a studiat emergența hidromecanicii în Antichitate. A investigat aproprierea cunoașterii anticilor în perioada Modernă, editând un număr din Nuncius (Appropriation and Transformation of Ancient Science, Nuncius, 29, 2014). În prezent cercetează evoluția sistemelor cunoașterii științifice în Europa, din secolul al XIII-lea până în secolul al XVII-lea, în domeniul cosmologiei.

Mai multe detalii despre acest curs pot fi consultate aici.

Pin It on Pinterest

Share This