La începutul lunii octombrie a fost lansat, în prima zi de desfăşurare a lucrărilor congresului internaţional de lingvistică ce a avut loc la Universitatea Transilvania din Braşov, un volum de studii şi cercetări de lingvistică variaţională, având ca obiect limba germană, privită din perspectivă diacronică şi cu numeroase referiri la fenomene ale limbii actuale drept rezultat al multiplelor contacte lingvistice.

Editorii volumului sunt prof. univ. dr. Ioan Lăzărescu de la Departamentul de Limbi şi Literaturi Germanice al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din cadrul Universităţii din Bucureşti și conf. univ. dr. habil. Doris Sava de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.

Volumul a apărut la prestigioasa Editură Ştiinţifică din Berlin, Germania (Wissenschaftlicher Verlag Berlin). Printre cei 30 de autori ai studiilor se numără cercetători remarcabili din diferite centre universitare, academii şi institute de cercetare de profil din Germania, Austria, Italia, Ungaria, Slovacia şi din România.

Volumul omagial este dedicat profesorului dr. Hermann Scheuringer, directorul Centrului de Studii şi Cercetări ale limbii germane din Europa Centrală, de Est şi de Sud-est (Forschungszentrum Deutsch in Mittel-, Ost- und Südosteuopa – FZDiMOS), afiliat Facultăţii de Ştiinţe Literare, Lingvistice şi Culturale din cadrul Universităţii din Regensburg, Germania. Centrul desfăşoară în prezent o bogată activitate oglindită în numeroase proiecte de cercetare de anvergură, în organizări de congrese cu participare internaţională (de pildă, cel din acest an de la Braşov), dar şi de conferinţe şi simpozioane pe anumite tematici (dialectologie, onomastică, lexicologie, contrastări de limbi etc.), în editări de lucrări ştiinţifice, în acordarea de burse de cercetare, în promovarea de tineri cercetători şi facilitarea de schimburi academice şi mobilităţi între diferite universităţi europene.

Din anul 2013, din boardul de conducere al acestui centru de cercetare face parte şi prof. univ. dr. Ioan Lăzărescu de la Departamentul de Limbi şi Literaturi Germanice al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din cadrul Universităţii din Bucureşti.

 Prezentul volum însumează 480 de pagini şi se prezintă sub un aspect grafic de excepţie, cu o copertă cartonată bicoloră magenta şi gri, acestea fiind culorile sub care se prezintă lucrările elaborate şi documentele emise de Centrul de Cercetare FZDiMOS al Universităţii din Regensburg.

Pin It on Pinterest

Share This