Marți, 24 noiembrie 2017, se lansează apelul pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană care vizează îmbunătățirea infrastructurii educaționale, în cadrul programului operaţional regional 2014-2020.

Obiectivul principal al programului este acela de a crește relevanța învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive.

În acest sens, proiectul își propune să acopere investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare.

În cadrul acestor apeluri de proiecte, cererile de finanţare se vor depune on-line prin utilizarea aplicaţiei MySMIS, aplicaţie pusă la dispoziția potențialilor solicitanți de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, până la data de 24 aprilie 2017. Mai multe detalii legate de proiect pot fi consultate aici.

Pin It on Pinterest

Share This