A fost lansat apelul la proiecte cu finanțare nerambursabilă oferită de Uniunea Europeană care să sprijine doctoranzi și cercetători post-doctorat, în cadrul programului Operațional Capital Uman, Axa prioritară „Educație și competențe”.

Acest program își propune îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie.

Obiectivul principal al programului este acela de a crește numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Proiectul se adresează doctoranzilor înmatriculaţi la instituţiile care au calitatea de beneficiar sau parteneri în proiect, precum şi cercetătorii postdoctorat care provin de la beneficiar sau parteneri și/sau alți doctoranzi şi cercetători postdoctorat care aleg să îşi completeze stagiul de cercetare la altă instituţie de învăţământ superior sau institut de cercetare decât cea unde este înmatriculat ca doctorand sau activează ca cercetător. În cadrul proiectelor finanțate se vor acorda în sumă forfetară lunară:

  • bursa doctorand antreprenor va avea valoarea de max. 400 euro/lună pe durata ultimului an al studiilor de doctorat pentru studenti sprijiniti in cadrul proiectelor prin programe antreprenoriale în relație cu domeniul de specializare pe care îl frecventează,
  • bursa cercetător postdoctorat antreprenor va avea valoarea de max. 600 euro/lună pe durata studiilor postdoctorale (maxim 24 luni) pentru cercetătorii sprijiniti in cadrul proiectelor, inclusiv prin programe antreprenoriale în relație cu specialitatea studiilor superioare pe care le frecventează.

Perioada de implementare a proiectului este de maximum 36 luni.

Mai multe informații despre regulile specifice de decontare și plafoane aplicate în cadrul măsurilor sprijinite prin proiect, precum și alte detalii legate de proiect pot fi consultate aici.

Pin It on Pinterest

Share This