Începând cu data de 30 octombrie 2017, Secțiunea de Științe Umaniste a Institutului de Cercetări al Universității din București organizează săptămânal seminarul cu tema Adorno’s Early Philosophy, susținut de Christian Ferencz-Flatz. Evenimentul va avea loc în biroul Societății Române de Fenomenologie (strada Dimitrie Brândză, nr. 1).

Critica lui Adorno la adresa fenomenologiei este binecunoscută. Totuși, prin angajamentul de lungă durată pe care acesta îl are față de textele lui Husserl, relația sa cu metoda fenomenologiei se dovedește a fi mult mai complexă. La începutul anilor 1920, Adorno își susține lucrarea de doctorat, cu o teză despre conceptul de noema  al lui Husserl, în timp ce multe dintre lucrările publicate până atunci tratau aspecte tehnice ale fenomenologiei contemporane. Mai târziu, în anii 1930, Adorno începe o a doua lucrare de disertație, coordonată de Gilbert Ryle la Oxford, despre teoria intuiției categoriale a lui Husserl, în timp ce lucrările sale criticau aspecte detaliate ale filosofiei lui Husserl. În final, la sfârșitul anilor 1930, luând parte la proiectul sociologului Paul Lazarsfeld în New York, Adorno dezvoltă o concepție metodologică a „fizionomiei” filosofice, pe care o asociază explicit și în repetate rânduri cu metoda fenomenologică.

Scopul acestui seminar este acela de a clarifica unele dintre ambiguitățile legate de respingerea și însușirea, în același timp, de către Adorno a fenomenologiei, prin discutarea a două dintre lucrările sale de la sfârșitul anilor 1930: Husserl and the Problem of Idealism (1939) și Radio Physiognomics (1940).

Christian Ferencz-Flatz este autorul a două monografii: Obișnuit și neobișnuit în viața de zi cu zi: Fenomenologia situației și critica conceputlui de valoare la Martin Heidegger (Humanitas, 2009) și Retro. Amorse pentru o fenomenologie a trecutului (Humanitas, 2014). A publicat articole în jurnale internaționale precum Continental Philosophy Review, Husserl Studies, Phänomenologische Forschungen, Zeitschrift für philosophische Forschung. A tradus în română câteva dintre operele lui Martin Heidegger și ale lui Edmund Husserl, iar în prezent traduce Walter Benjamin. Proiectele sale de cercetare se axează pe fenomenologie, gândire critică, filosofia istoriei, teoria filmului și a imaginii.

Mai multe detalii despre seminarul ”Adorno’s Early Philosophy” pot fi consultate aici.

Pin It on Pinterest

Share This